دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۴

م- ت اخلاقی.عبّاس از "ملّی کشی" راحت شد

 
عبّاس از "ملّی کشی" راحت شد
زندگی وشاید بهتر است بگویم نفس کشیدن در غربت ،دور از شهر و دیار و کوچه ویاران دوران کودکی ،دور از نبودن در کنار رفته گر محلّ و معلم پیر دوران دبستان ابتدائی،دور از فریاد سبزی فروش دوره گرد محل، دور از چاله چوله های پر از خاطره خیابان یا کوچه ،وبطور خلاصه دور از همه خاطره های تلخ وشیرین محل ومحلّه ،خیلی سخت و غیر قابل تحمّل است .امّا مرگ در غربت در هنگامه ا ی که آخرین نفسها یاری میدهد تا به پرستاران وپزشکان دور وبرمان که با خلوص نیت تلاش می کنند باز هم در غربت زنده نگهمان دارند،امّا از دور وبی خبر از درد درونمان،با آخرین رمق می گوئیم "تنکیو"،بی نهایت درد آورتر است . آخر ما باززبان"وطنی" مثل چشمه سخن می گوئیم که دارای باری از عاطفه و صمیمت و خاطره است،مثلا اگر عبّاس در ایران بستری بود،حتما به پزشک و پرستار پیرامونش حتما می گفت:"مخلص همتون "دست مریزاد.
امّا ،
به عنوان یک زندانی سیاسی دهه ۱۳۶۰، دوران سیاه تر از قلب نامردان ونارفیقان،آنهائی که به این عیّار وجوانمرد وبه تمام معنا تندیسی از "مردم" با غیرت وچیز فهم کوچه وبازار محل ،برچسب مامور اطلاعات زدند،برچسبی که شایسته پیشانی برخاک افتاده خودشان در برابر مرتجع ترین شیوخ منطقه وبیرحم ترین ماموران سرویسهای اطّلاعاتی تاریخ در رفته  فرنگی است، به آنها صادقانه می گویم :
وای به حالتان،او زنده ماند و ایستاده سربلند، وشما راه می روید،نفس می کشیدو مهمانی وکنفرانس میدهید،امّا خفیف وخفّت بار شانه به شانه فقیهان بی آبروی روزگار .
 به خانواده دردکش و "آزرده در غربت" ودوستانش که نبودش دردی بر"درد غربت" آنها افزود از صمیم قلب تسلیت می گویم ،چرا که جان سپردن قناری در گوشه قفس دور از دسته های قناری در جنگل وطن بسیار درد آور است .
امّآ ،قناری زخمی وتیرخورده ما جسم را درقفس رها کرد و جان به جنگل سبز تاریخ افتخارات وطن پر کشید .
روحش شاد وسنّت جوانمردیش پایدار.
آری فی الواقع عبّاس پس از سالها درد غربت در خیابانها وکوچه ها وهمسایگانی که اصلا با آنها میانه ای ودردی وحرفی مشترک  نداشت وبرای او زندانی پس از زندان اوین وقزل بود رها شد،حقیقتا :

"عبّاس از ملّی کشی راحت شد"

م- ت اخلاقی
۲ شنبه ۲۸ در ماه ۱۳۹۴

پیام تسلیت فرهاد کوهستانی

عباس رحیمی، در زندگی و حتی با مرگ اش، ارتجاع غالب و مغلوب را به چالش کشید؛ و چهره ای بغایت ارتجاعی آنان را رسوا کرد.
در حقیقت وی آنچنان مرد که زندگی می کرد، و این خود نشانه ای یگانگی وی با محیط پیرامونش بود و چه رستگاری با ارزشی.
ولی تا آنجا که به ارتجاع مفلوب بر می گردد؛ اینقدر شهامت نداشت که در قد وقواره خودش ظاهر شود؛ و در مقابل آخرین خواسته وی پاسخگو باشد.
عده ای صفر کیلومتر؛ در عرصه سیاست و انسانیت را به میدان فرستاد؛ که کار رهبر بزدل را انجام دهند.
ننگ و نفرین نسل عباس رحیمی و ده نسل بعد ار وی بر خانواده فکری رجوی باد.
با تسلیت به خانواده رحیمی بخصوص  فرزند اش سپهر؛ مادر صونا؛ و دوستان گرانقدری تا آخرین لحظه وی را تنها نگذاشتند.
 
فرهاد کوهستانی
 
18 ژانویه 2016 

دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۴

پوست خربزه ! ­؟ م. ت. اخلاقیپوست خربزه ! ­؟
م. ت. اخلاقی
با درود به همه آزادیخواهان ودلسوختگان میهن اسیر و در زنجیر،
اخیرا بیانیه ای در رابطه با انتخابات رژیم "استبدادی" حاکم بر میهن انتشار داده شده که می توان آنرا درآدرس زیر مشاهده کرد :
این بیانیه بسیار زیبا وجای هیچ محکومیتی ندارد ،اگر توّسط فعّالان داخل میهن امثال محمدنوری زاد،دکتر ملکی ونسرین ستوده وامثالهم داده وامضاء شده بود،که گویا شده است ،نه از طرف مخالفان رژیم در برون خاک میهن . در این باره مثالی می زنم :
در دهه ۱۳۶۰ یعنی دوره وحشت و ترور عریان که ما درزندان در چنگ شکنجه گران وحتّی گروه های جوخه اعداممان اسیر بودیم ،با اینکه شکنجه گر واعدام کنندگان ما بودند،امّا چون در زندان و در دست آنها اسیر بودیم ،مجبور بودیم در رابطه با مسائلی از جمله ملاقات یا مسائل صنفی بند با همین شکنجه گرانمان وارد صحبت شویم ،و در مقاطعی وبویژه در زندانهای شهرستان حتّی راجع به مسائلی نرم نرمک سر صحبت را با آنها باز می کردیم وبه قول معروف آنها را مسئله دار می نمودیم ،بخصوص که اکثر زندانبانها (مخصوصا در شهرستانها)  از طبقه ساده جامعه بودند و در ذهن آنها کرده بودند که ما همه یک مشت تروریست آدمکش کافر هستیم .خود شخصا در چندین زندان در تجربه تبعید به زندانهای مختلف شاهد بودم که زندانبانهائی پس از این رد و بدل صحبتهای کوتاه در موقع مثلا نگهابانی یک زندانبان ،یا تحویل غذا،یا انتقال به بهداری و امثال این زمانهای کوتاه ،تحت تاثیر حرفها واخلاق زندانیانی قرار گرفته ،وحتّی در چندین مورد تغییر کرده وبا خود ما هم بند و هم زندان شدند.
امّا همه آنها که هم فکر وهم رای ما در خارج از زندان بودند ،با زبانی دیگر با آنها برخورد می کردند،یا زبان آتش و یا زبان تحریم ،یعنی تحت هیچ عنوانی مشروعیت و دلیلی وجود نداشت که یک مخالف آزاد در بیرون زندان بیاید وبا یک نفر عضو جوخه اعدام وحتّی یک زندانبان ساده وارد صحبت ویا نصیحت شود. یعنی بایستی شرایط وظرف متناسب خود را میداشت .
امّا هدف از توضیحات بالا اینست که این چنین بیانیه هائی دادن از طرف نیروهای داخل کشور که اسیر دست رژیم جنایتکار هستند به ضرر رژیم وبه قول معروف موی دماغ رژیم شدن است و با این چنین فراخوانهائی مشروعیت رژیم را در سطح بین الملی به زیر سئوال می کشند،وملّت اسیر در میهن را هشدار میدهد که اگر تن به چنین خواسته هائی رژیم ندهد،پس تنها راه تحریم است و بس. وبالعکس اگر چنین فراخوانهائی از طرف نیروهای مخالف رژیم "از خارج" کشور صادر و یا حتّی حمایت شود شود،درست نتیجه عکس خواهد داد،ویعنی مشروعیت بخشیدن به این رژیم جنایتکار در برابر افکار عمومی خارج کشوری اعم از ایرانی وبخصوص غیر ایرانی ،که بله پس این رژیم جنایتکار پس از سالها جنایت مستمر و در حال ادامه، دارای این ظرفیت شده است،که می شود با او وارد نصیحت و درخواست هم شد.
وکلام آخر اینکه :
هر هنگام که رژیم رسما وعملا حکم اعدام را لغو کرد و از زندان و دستگیری به جرم داشتن عقیده دست بر داشت،بنظر اینجانب شاید در آن زمان بتوان به عنوان نیروها وافراد مخالف خارج کشوری با وسواس"سیاسی خاص" خود بر پای چنین بیانیه هائی امضاء گذاشت.
ما به عنوان نیروها ونفرات خارج از خاک میهن که پس از حرکت نابخردانه وناسنجیده شخص مسعود رجوی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰به خارج از خاک میهن(واقعیت) پرتاپ شدیم،نمی توانیم وبنظر این نگارنده واقعی نیست که موضع یا مواضع نیروهای مخالف درون خاک میهن را داشته باشیم،چرا که آنها ثانیه به ثانیه در واقعیت وما سالهاست در ذهنیت هستیم .
بگذاریم ملّت در زنجیر با شناختی که روزانه نفس به نفس با این رژیم "آزادی کش" دارند،خودشان کار مناسب خودشان را پیش ببرند،همچنانکه پیش برده اند ،و ما به عنوان نیروها ونفرات مخالف این رژیم جنایتکار در خارج از مرزها بلند گو وانعکاس صدای اعتراضات آنها باشیم ،و"پوست خربزه" زیر پای ملّت در زنجیر نگذاشته، و راه را بر ای تاجران  فرنگی تشنه به ثروت ایران  هموار نسازیم  .
نابود باد رژیم جنایتکار ایران به دست ملّت ایران .
برقرار باد حاکمیتی ملّی و مردمی .
م-ت اخلاقی
یکشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۴