جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

گزارشی تکاندهنده از مافیای قدرت و ثروت در ایران قسمتهای پنجم تا هستم

گزارشی تکان دهنده از مافیای قدرت و ثروت در ایران قسمتهای پنجم تا هشتم
خاندان آقای هاشمی رفسنجانی قسمت ۵
رابطۀ مافیای ثروت و قدرت با انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی

در شماره‌های پیشین ذکر گردید که جریان مافیای ثروت و قدرت برای بدست آوردن ثروت بیشتر، نیازمند بالا رفتن از نردبان قدرت می‌باشد. قدرت از منظر این عالیجنابان دارای کارکردهای زیر است :
1/ رسیدن به ثروت بیشتر
2/ از بین بردن عوامل محدود کننده
3/ ایجاد مصونیت آهنین برای حفظ ثروت و قدرت
کارکردهای مذکور باعث می‌گردد که جریان مافیا همواره مشیِ محافظه‌کاری، تمامیت خواهی و انحصار‌طلبی را پیشۀ خود سازد.
تلاش حزب کارگزاران سازندگی و خاندان آقای هاشمی برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس پنجم و تمدید ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، ناظر بر رویۀ تمامیت خواهی و انحصار طلبی عالیجنابان قدرت‌طلب می‌باشد.
اکنون در دور جدید تمامیت‌خواهی و انحصار طلبی، مافیای ثروت و قدرت در صدد برآمده‌اند تا علاوه بر بدست گرفتن کامل قوۀ اجرایی کشور، با افزودن یک تبصره به قانون، مجمع تشخیص مصلحت را نیزدر اختیار داشته باشند.
در این ارتباط آقای عطریانفر به نقل از محمد هاشمی می‌گوید :
اولاً آقای هاشمی مجمع تشخیص را از دست نمی‌دهد و بعداً یک ماده یا تبصره الحاقی به قانون اضافه می‌کنیم و کار را تمام می‌کنیم.
بدیهی است تحقق روند انحصارگرایی و تمامیت‌خواهی (برآیند حضور جریان مافیا در ساختار قدرت)، آثار زیانباری را بر جای خواهد گذارد.
از جمله :
- از بین رفتن تعامل منطقی دولت- ملت و منتفی‌شدن پروسۀ نظارت، پرسشگری و پاسخگویی
- حاکمیت یافتن خویشاوندسالاری به جای شایسته‌سالاری و شکل‌گیری پدیدۀ شوم هزار فامیل
- عدم بهره‌گیری از نخبگان در فرآیند رشد و توسعه
- توقف روند چرخش نخبگان در ساختار قدرت و حاکمیت
- مختل شدن توازن و تعامل قوا در درون حاکمیت
- کند شدن روند تحول‌گرایی و ایجاد محافظه‌کاری در قوای اجرایی کشور
- توزیع نابرابر ثروت
- نادیده ‌انگاشتن منافع ملی و اولویت یافتن منافع مافیایی

تبانی خانوادۀ آقای هاشمی در قراردادهای نفتی خارجی
در شماره‌های قبل مطالبی پیرامون نامۀ افشاگرانۀ مدیر مستعفی شرکت استات اویل در خصوص رشوه‌گیری خاندان آقای هاشمی در قراردادهای نفتی ذکر گردید و اشاره شد که آقای هوبارت (مدیر مستعفی) طی نامه‌ای به هیئت مدیرۀ شرکت مزبور، پرداخت سالیانه 000/500/1 دلار پورسانت را به مدت 10 سال به آقای مهدی هاشمی (پسر آقای هاشمی رفسنجانی) تشریح نموده‌است.
دستگاه امنیتی با کسب اطلاع از این موضوع تصمیم می‌گیرد- بنابر وظیفۀ ذاتی خود- با مهدی هاشمی برخورد نماید. اما به دلیل نفوذ بسیار گسترده جریان مافیای ثروت و قدرت، نه تنها این پرونده بطور ناگهانی مختومه می‌گردد، بلکه در ادامه نیز عباس یزدان پناه (یکی از افراد اصلی بازداشت‌شده) که اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی انجام داده بود، با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان متواری می‌گردد.
‌شایان ذکر است که نامبرده از مهمترین حامیان مهدی هاشمی در معاملات خارج از کشور می‌باشد و در همین راستا مهدی هاشمی مبلغ 000/000/2 دلار به کارت اعتباری یزدان‌پناه درخصوص معامله با شرکتهای توتال، اِلف و نورینکوی واریز نموده است.
اخراج یک خبرنگار از ستاد انتخاباتی آقای هاشمی!
به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) که در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی فعال می‌باشد، خانم «هنگامه. ش» که به خبرنگاری در این ستاد اشتغال داشت، به دلیل عدم پذیرش خواسته نامشروع مهدی هاشمی از این ستاد اخراج‌گردیده‌است.
به گفته فرد مزبور، خانم «ش» قصد دارد از مهدی هاشمی در این زمینه به دستگاه قضایی شکایت نماید.
»دستیابی به قدرت با تحمیل هزینه به اموال دولتی
در پی سوء استفاده‌های مکرر حزب کارگزاران و خاندان آقای هاشمی رفسنجانی از اموال دولتی برای رسیدن به قدرت، آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) در تاریخ 3/3/84 با استفاده از نفوذ خود، درخواستی مبنی بر واگذاری 15000 بند کاغذ اعلا را به وزارت بازرگانی ارائه می‌نماید.
با محاسبه دقیق، مقدار ذکر شده-که یک نمونه از اینگونه موارد می‌باشد- معادل 5/67 میلیون برگ کاغذ A4 خواهد بود و این بدان معنی است که مافیای ثروت و قدرت دقیقاً به ازاء هر ایرانی، حداقل یک برگ کاغذ در تبلیغات استفاده خواهند کرد.
با این حساب باید منتظر تبلیغات افراطی و توأم با اسراف عالیجنابان قدرت طلب (حزب کارگزاران سازندگی) باشیم. این در حالی است که قیمت کتاب در سالهای اخیر بسیار گران بوده و شاهد مثال آن نیز خرید بسیار پایین قشر دانشجو و فرهیختۀ جامعه از نمایشگاه کتاب می‌باشد.
تلاش مجدد مافیای ثروت و قدرت برای دستیابی به قدرت
بنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، خانوادۀ ایشان از یکسال گذشته مشغول زمینه‌سازی و فعالیتهای تبلیغاتی برای ورود آقای رفسنجانی در عرصۀ انتخابات بوده‌اند و در همین رابطه با افراد صاحب نفوذ در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ارتباط برقرار کرده و وعده وعیدهای بسیاری را پیرامون ابقاء آنان در سمت‌های فعلی داده‌اندکه معمولاً این ملاقاتها در هتل استقلال صورت می‌پذیرفته است.
فرد مذبور همچنین اظهار می‌دارد که خاندان آقای هاشمی - با وجود تأمین پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی از مرکزیت حزب- تا کنون برای هر استان مبلغ 000/000/000/10 ریال بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب، تغذیه و... پرداخت کرده‌اند که مجموعاً این هزینه‌ها بالغ بر حدود 000/000/000/300 ریال می‌باشد.
استفاده از امکانات دولتی در دور جدید تلاش برای دستیابی به قدرت
خاندان آقای هاشمی در پی تلاش جدید خود برای در اختیار گرفتن قوۀ مجریه، از نفوذ خود در دستگاههای دولتی تا حد امکان استفاده می‌نمایند. برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می‌شود :
1/ در اختیار گرفتن یک ساختمان هفت طبقه (واقع در خیابان نیاوران، جنب مهمانسرای وزارت امورخارجه) برای بهره‌برداری تبلیغاتی با استفاده از نفوذ در دانشگاه آزاد و هماهنگی با آقای جاسبی
2/ در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در خیابان عباس‌آباد (چهارراه مهناز)، متعلق به وزارت علوم و فناوری
3/ در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در چهارراه جهان کودک متعلق به وزارت نفت
4/ استفاده از ساختمان و امکانات مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت امور تبلیغاتی آقای رفسنجانی
5/ استفاده از ساختمان و امکانات مرکز مطالعات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای امور تبلیغاتی
شارکت بیشتر مردم در انتخابات، انتخاب مبتنی بر شناخت، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم می‌تواند از سیطرۀ مافیای ثروت و قدرت و به تاراج رفتن منافع ملی جلوگیری کندخاندان آقای هاشمی رفسنجانی قسمت ۶
سرمایه‌گذاری مافیای ثروت و قدرت

جریانهای مافیایی در سراسر جهان، از طریق فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع (اخذ پورسانت، زد و بند‌های اقتصادی، پولشویی، قاچاق و... ) صاحب درآمد و سرمایه‌های کلانی می‌گردند.
آنان هیچ‌گاه به سرمایه‌گذاری در درون کشور متبوع خود تمایلی نشان نمی‌دهند و به طور معمول دارائیهای خود را به کشورهای ثالث منتقل کرده و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
جریان مافیایی در ایران هم از این قائده مستثنی نیست. اینان نیز مانند همتایان خود در سراسر جهان چندان متمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نبوده‌اند. در چرایی این موضوع توجه به برخی از ابعاد این پدیده، بسیار قابل تأمل و آگاهی بخش می‌باشد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد این امر فقط به دلیل ایجاد مصونیت و جلوگیری از توقیف ثروت باشد، اما نگاهی عمیقتر به این مسئله، ابعاد دیگری را نیز نمایان می‌سازد.
یکی از نگرانی‌های دائمی گروههای مافیایی، افزایش آگاهی اذهان عمومی، نسبت به اقدامات و عملکرد آنها است. سرمایه‌گذاری جریان مافیا در داخل کشور از یک سو ابعاد و فعالیتهای گستردۀ اقتصادی آنان را پدیدار می‌سازد و از سوی دیگر اذهان عمومی در مقام پرسشگری، خواهان توضیح و چگونگی تحصیل این سرمایه‌ها می‌شوند.
پرسشگری جامعه و پدیدار شدن ابعاد فعالیتها و چگونگی کسب سرمایه‌های نامشروع، به صورت بدیهی، انزجار مردم از مافیای ثروت و قدرت را در پی خواهد داشت و تحقق این فرآیند در جامعه، مانع از قدرت‌یابی آنان - بویژه در عرصه‌های انتخاباتی - خواهد شد.
در این نوشتار سعی بر آن است تا بخشی از اقدامات نامشروع جریان مافیای ثروت و قدرت و سرمایه‌گذاری نامشروع آنان مورد بازخوانی قرار گیرد.
تأسیس مرکز توریستی برای عالیجنابان خارجی
خانوادۀ آقای هاشمی پس از خرید یک قطعه زمین به مساحت 000/100 متر مربع در یکی از خوش‌آب و هواترین مناطق کانادا (قسمت شمالی شهر تورنتو و در حاشیه جنگل) با مشارکت سازمان جهانگردی و گردشگری کانادا، اقدام به تأسیس مرکز تفریحی- سیاحتی بسیار زیبا و مجهز نموده‌است. این مرکز به‌آخرین سیستمهای موجود تجهیز شده ودر نوع خود از موارد بی‌نظیر دنیا محسوب می‌شود.
محل مذکور که دارای باند پرواز هلی‌کوپتر نیز می‌باشد، مختص افراد صاحب نفوذ ، سرمایه داران و جهانگردان ثروتمند طراحی شده و دارای امکانات تفریحی بسیار گران‌قیمت بوده و هزینۀ ورودی آن بسیار بالا می‌باشد. لازم به ذکر است که 49% این پارک اشرافی به خانوادۀ آقای هاشمی، و بقیۀ آن به سازمان جهانگردی کانادا تعلق دارد.
اتوبان خاندان هاشمی در کانادا
یکی از موارد عمدۀ سرمایه‌گذاری خاندان آقای هاشمی در خارج از کشور، پروژه‌های مهم ساختمانی، راهسازی، پل‌سازی و اتوبان می‌باشد. اینگونه قراردادها معمولاً با مشارکت یکی از شرکتهای صاحب نفوذ کشورهای مورد نظر تنظیم می‌گردد.
یکی از این پروژه‌های سودآور، اتوبانی به طول 150 کیلومتر در شهر تورنتو در کشور کانادا است. این اتوبان از نظر جغرافیایی در موقعیت بسیار مناسبی واقع شده است و دارای ورودی و خروجی به تمام معابر مهم شهر تورنتو می‌باشد و در بین مردم آنجا به اتوبان هاشمی معروف است.
بر اساس اخبار، خاندان آقای هاشمی این اتوبان را با مشارکت بانکSBS کانادا احداث کرده و روزانه از محل دریافت عوارض آن، سود قابل توجهی عاید آنها می‌شود. این در حالی است که برابر اعلام منابع رسمی کشورمان دارای 1000 نقطۀ حادثه خیز در جاده های مواصلاتی می‌باشد.
ساخت و ساز ویلا در خارج از کشور
افراد خانوادۀ آقای هاشمی زمینهایی با متراژ بالا را در حاشیه جنگل (در شهر های تورنتو و وگنور کانادا) خریداری کرده‌اند که از طبیعت زیبا و بسیار مفرّحی برخوردار است. آنها در این املاک چندین ویلای بسیار شیک و مجهز به مدرن‌ترین وسایل رفاهی احداث نموده اند.
مساحت هر کدام از این ویلاها حدوداً بین 10 الی 20 هزار متر مربع می‌باشد که فقط میلیونها دلار صرف هزینۀ محوطه سازی هرکدام از آنها شده است. لازم به ذکر است که این ویلاها جزء زیباترین ویلاهای کانادا محسوب می‌شوند.
تأسیس شرکت نفتی و احداث ویلا در انگلستان
همانطور که در خبرهای قبلی ذکر گردید، مهدی و محسن هاشمی (فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی) دارای یک شرکت تجهیزات نفتی در انگلستان می‌باشندکه با توجه به مناصب قبلی و نفوذ مهدی هاشمی در وزارت نفت، یکی از مهمترین شرکتهای حاضر در مناقصه‌های نفتی ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود.
مدیرعامل این شرکت فردی به نام محسن صفائیان (مقیم آمریکا) می‌باشد که به مدت 10 سال - به عنوان مترجم- اعضای خانواده آقای هاشمی را در سفرهای خارجی‌همراهی کرده‌است.
صفائیان با بخشی از سود سالیانه این شرکت تا کنون اقدام به احداث چندین ویلای مجهز و شیک درخوش‌آب و هواترین مناطق انگلستان برای اعضای خانوادۀ آقای هاشمی نموده‌است.
مافیا چگونه ثروتمند شده‌اند
هرچند موارد ذکر شده، ابعاد بسیار کوچکی از سرمایه‌گذاری مافیای ثروت و قدرت در خارج از کشور بشمار می‌آید، لکن همین «مشت، نمونۀ خروار» این سؤال را در اذهان تداعی می‌کند که هزینۀ هنگفت این سرمایه‌گذاریهای کلان از کجا تأمین می‌گردد. در انتهای این نوشتار به گوشۀ بسیار کوچکی از موارد استحصال این اعتبارات اشاره می‌شود :
سوء استفادۀ مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) از نفوذ خود جهت واردات اتوبوس خارجی با تخفیف ویژه در حقوق گمرکی
سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در دستگاههای اقتصادی و سیاسی و کسب اطلاع (رانت اطلاعاتی) برای خرید سهام بورس
دریافت پورسانت توسط مهدی هاشمی از محل خرید 000/000/000/10 دلاری خرید هواپیمای ایر‌باس.
دریافت 000/000/150 دلار پورسانت از قرارداد 000/000/000/1 دلاری شرکت نفت با شرکت زوگ سوئیس توسط مهدی هاشمی.
دریافت پورسانت از شرکتهای ایتالیایی پیان تی،ای در جریان انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه‌های 000/000/000/3 دلاری فولاد مبارکه، چادر ملو و خوزستان
سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در وزارت نفت (با توجه به مناصب قبلی وی در این وزارتخانه) جهت موفقیت در مناقصه‌ها و انعقاد قراردادهای سنگین نفتیِ وزارت نفت با شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (متعلق به خاندان آقای هاشمی)
دریافت پورسانت یاسر هاشمی از مدیرعامل شرکت فرانسوی اورلند در جریان خرید جیپ تاکتیکی (بنابر اعتراف مدیرعامل شرکت) برای ایران
دریافت 000/000/1 دلار پورسانت توسط مهدی هاشمی برای صادرات اتوبوس به لیبی
دریافت مبلغی در حدود 000/000/150 میلیون دلار به عنوان پورسانت توسط محمود هاشمی در جریان قرارداد شرکت متروی ایران با شرکت نورینکو
دریافت 000/500/1 دلار به عنوان پورسانت توسط مصطفی داودی‌زاده (از بستگان نزدیک آقای هاشمی) در خصوص خرید اقلام الکترونیکی و زمینی از شرکت باب گرین
دریافت 000/600 مارک پورسانت توسط مصطفی داودی‌زاده در جریان تعمیر تانکهای لهستانیروابط پنهانی مافیای ثروت و قدرت 7
حرکت در سایه و پنهان‌کاری از ویژگیهای مهم و منحصر بفرد گروههای مافیایی است. این مؤلفه با ماندگاری و استمرار حیات آنان ارتباط مستقیم داشته و این گروهها را به شبکه‌های بسیار پیچیده و هولناک تبدیل کرده‌است.
اما علیرغم این مهم، تردد و آمدوشدهای اجتناب‌ناپذیر عناصر مافیا، می‌تواند یکی از مهمترین محورهای رهگیری و آگاهی یافتن از این گروه‌های مخوف باشد.
به طورکلی گروه‌های مافیایی به دلایلی چند، ناگزیر هستند به کشورهای مختلف ترددکنند. از جمله ؛
- برقراری ارتباط و هماهنگی با شبکه‌های مافیایی فرامرزی
- کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی
- سرمایه‌گذاری در خارج از کشور متبوع خود
- تفریح و خوش‌گذرانی
رفت ‌و آمدهای جریان مافیای ثروت و قدرت ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و می‌تواند در چارچوب موارد ذکر شده مورد ارزیابی قرارگیرد.
در این شماره مافیای ثروت و قدرت از منظر تردد به خارج از کشور و روابط پنهانی، مورد بازشناسی وکنکاش قرار می‌گیرد تا شاید ابعاد دیگری از تاریکخانۀ عالیجنابان هویداگردد. به این امید که موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم سازد.

رکورد شکنی خاندان آقای هاشمی در سفرهای خارجی
بنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، در چند سال اخیر، تعداد 10 نفر از این خانواده- شامل فرزندان، همسر و برادران آقای هاشمی رفسنجانی- مجموعاً در حدود 750 بار به خارج از کشور مسافرت نموده‌اند که در این میان، مسافرتهای مکرر مهدی هاشمی (حدود260 نوبت) و فاطمه هاشمی (حدود 200 نوبت) قابل تأمل‌تر از مابقی می‌باشد.
اسناد و سوابق نشان می‌دهد که در تعداد متنابهی از این مسافرتها، ملاقات‌های مشکوکی با کارگزاران رژیم پهلوی، وابستگان به مافیای خارج از کشور و حتی عناصر وابسته به سرویسهای جاسوسی، صورت گرفته‌است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌گردد :
روابط پنهانی مهدی هاشمی با چنگیز فرنژاد، رئیس سابق اداره ضد جاسوسی ساواک.
برقراری ارتباط پنهان مهدی هاشمی با ناخدا کمال درویش از همکاران سرویس اطلاعاتیMI6 انگلستان.
گفتگوی پنهانی مهدی هاشمی با دیپلمات آمریکایی (بر اساس قرار قبلی) در هواپیما، هنگام سفر به عربستان.
رایزنی مهدی هاشمی با حدود 200 نفر از سرمایه‌داران عرب در دبی.
برقراری روابط پنهانی خاندان آقای هاشمی با خبرگزاریها و نشریات خارجی جهت تبلیغات گسترده در حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی.
ایجاد صندوق پستی در لندن جهت دریافت نامه های پنهانی.
بر این اساس چنانچه فقط هزینۀ رفت و برگشت هر سفر به طور متوسط (حداقل) 000/000/30 ریال در نظر گرفته شود، تنها مجموع هزینه‌های ایاب و ذهاب و ... پرداخت شده برای این سفرها 000/000/250/2 ریال خواهد بود که با در نظر گرفتن مدت زمان طولانی اکثر این سفرها و صرف هزینه‌های هنگفت در آنها، مطمئناً کل هزینه‌ها بسیار بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود.
سفر به خارج از کشورجهت آزمایش سلامتی (چکاپ)
محمد هاشمی در تاریخ 15/7/83 به همراه همسر و پدر زن خود، برای انجام آزمایش‌های پزشکی (چکاپ) به سوئیس عزیمت می‌نماید و پس از 11 روز، در مورخه 26/7/83 به تهران باز می‌گردد.
گفته می‌شود که نامبردگان قصد داشته اند از طریق آلمان به سوئیس بروند، اما بواسطه پاره‌ای از مشکلات[؟!] ، از طریق دبی به سوئیس سفر کرده‌اند که این تغییر مسیر، موجب پرداخت حدود 000/000/20 ریال هزینۀ اضافی از سوی وی می‌گردد.
معاملۀ تجاری با یک مقام منفور
محمود هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) در جریان انعقاد قراردادی تجاری (طرح استاندارد سازی)، مراودات گسترده‌ای با شرکت هاتیک به مدیریت کالین پاول داشته‌است. این در حالی است که شرکتهای اروپایی و بسیار معتبر دیگری نیز در همین زمینه فعالیت می‌کنند.
شایان ذکر است کالین پاول در زمان جنگ ایران و عراق، فرماندهی ناو آمریکایی «وینسنت» را بر عهده داشت.
وی در تاریخ یکشنبه 12/4/1367 فرمان حملۀ موشکی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را بر فراز خلیج فارس صادرکردکه در این اقدام وحشیانه و بی‌نظیر، تعداد290 نفر از هموطنان ما اعم از زن ومرد وکودک بی‌گناه به شهادت رسیدند.
پاول بعد از این اقدام وحشیانه از رئیس جمهور وقت آمریکا مدال شجاعت دریافت نمود.
دیدار با روحانی اعظم رژیم اسراییل
در جریان یک کنگرۀ بین المللی که در بخارست برگزار شد، خانم فائزه هاشمی، ریاست هیئت ایرانی را در کنفرانس مذکور برعهده داشت.
وی در حاشیۀ این کنفرانس با « هاروا معیدلاو» (هاروا لقب روحانی اعظم صهیونیست‌ها است) دیدار نمود.
شبکۀ دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز ضمن تأیید این خبر، دو عکس از این دیدار را منتشر ساخت که در آن خانم فائزه هاشمی با چهره‌ای بسیار بشاش، در حال گفتگوی صمیمانه با هاروا معیدلاو مشاهده می‌شد.
همچنین هاروا معیدلاو در جریان مصاحبه‌ای به مناسبت «یوم کیپور» (روز بزرگ یهودیان)، این خبر را تأیید نمود.
لازم به ذکر است که با وجود تأیید خبر ملاقات از طرف منابع صهیونیستی، طرفین از انتشار محتوای مذاکرات خودداری کردند.
کلاهبرداری از شیوخ عرب
همانطور که در خبرهای قبلی اشاره شد، مهدی هاشمی(فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) دارای روابط گسترده‌ای با شیوخ عرب می‌باشد. وی در انجام معامه با یکی از این شیوخ به نام حسن عنانی، در یک کلاهبرداری میلیونی، پس از دریافت مبلغ 000/000/3 دلار از وی - علیرغم واگذاری سفته به حسن عنانی- به تعهدات خود عمل نکرده است.
پس از این اتفاق، عنانی اقدام به شکایت از وی نمود که به دلیل تهدید و ارعاب از سوی مهدی هاشمی و نگرانی‌از به خطر افتادن سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران، از پیگیری آن خودداری ورزید.
لازم به ذکر است که حسن عنانی در زمان معامله تجاری با مهدی هاشمی، یکی از سهامداران عمدۀ شرکت نوشاب در ایران بوده‌است.
گفت : می‌خواهم به کارگزاران سازندگی (بنویسید عالیجنابان قدرت‌طلب، بخوانید مافیای ثروت و قدرت) رأی بدهم.
پرسیدم : چرا ؟!
جواب داد : آنقدر رانت‌خواری کرده‌اند که سیر شده‌اند و شاید دیگر به اموال دولتی و عمومی تعدی نکنند.
خندیدم و گفتم :اتفاقاً برعکس. نشنیده‌ای که از قدیم‌الایام می‌گویند « از نخورده بگیر، بده به خورده» . چون آنها از همه گرسنه‌تر هستند !

خاندان آقای هاشمی رفسنجانی قسمت ۸
مافیای ثروت و قدرت و عدم شفافیت
حرکت در سایه و پنهان‌کاری، کسب ثروت نامشروع و غیرقانونی از یک سو و تبلیغات عوامفریبانه برای دستیابی به قدرت و حفظ آن، از دیگر سو، گروههای مافیایی را به غیر شفاف‌ترین جریانهای فعال در جوامع کنونی تبدیل کرده‌است.بر این اساس گروههای مافیایی با اتخاذ دیپلماسی پنهان و روابط غیر شفاف، در هنگام رویکرد به قدرت، پاسخگو نبودن و عدم شفافیت را با خود وارد فضای سیاسی میکنند.
رفتار مافیای ثروت و قدرت ایران نیز قائدتاً در چارچوب ذکرشده قابل مداقّه و ارزیابی می‌باشد. عالیجنابان در سایه، علاوه بر سپری کردن هشت سال عملکرد بدون پاسخ- در دولت موسوم به سازندگی- با مقروض کردن ملت ایران به بانکهای خارجی، بر جای گذاردن پروژه‌های نیمه‌تمام رها شده و ایجاد فاصلۀ طبقاتی آزار دهنده، در دولت اصلاحات نیز در اَرنج و ترکیب اصلی قرار گرفتند و ضمن بر هم زدن هماهنگی آن، میزان پاسخگویی دولت سید محمد خاتمی را به مراتبِ پایین‌تری نازل کردند.
در چرایی عدم پاسخگویی و شفاف نبودن جریان مافیا، گمانه‌های زیادی وجود دارد که در این مجال به یکی از آنها اشاره می‌گردد.
عالیجنابان قدرت‌طلب(1) با فعالیت در اتاق‌هایی با شیشه‌های مات، همواره می‌کوشند تا مانع آگاهی مردم- به عنوان ناظر و داور- از روابط پنهان و پیچیدۀ‌شان شوند. زیرا شفافیت، جریان مافیا را از چرخۀ مقبولیت عمومی خارج ساخته و دست آنان را از رسیدن به اریکۀ قدرت کوتاه می‌گرداند.
در این ارتباط آقای عطریانفر در توصیه‌ای- که ناظر بر عدم شفافیت عالیجنابان است- به یکی از دست‌اندرکاران ستاد آقای هاشمی می‌گوید :
یک تیم قوی و ژورنالیستی از افرادی مثل شمس‌الواعظین، قوچانی، سعید لیلاز، محمود صدری و ... را جمع کنید تا برای برنامه تلویزیونی آقای هاشمی واژه‌های قشنگ و خیلی کلی درست کنند. ایشان در برنامه نیاید بگوید ما آن موقع چه کار کرده‌ایم. فقط به صورت کلی بگویند ما 8 سال کشور را بازسازی کردیم و الان هم می‌خواهیم مشکلات را حل بکنیم.
1/ مهند س موسوی در سال 1369 در تحلیل رفتار کارگزاران به آنان «قدرت‌طلب» لقب داد.
وعدۀ حل مشکل قضایی برج ساز معروف توسط خاندان آقای‌هاشمی
آقای جلیل مکینه‌چی یکی از برج سازان و سرمایه‌داران معروف که سرمایه‌های خود را از ایران به دبی منتقل کرده، اخیراً یک ساختمان هفت طبقۀ گران قیمت (با نمای شیشه‌ای آبی) واقع در خیابان شهید نجات‌الهی را در اختیار ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی قرار داده‌است.
گفتنی است که آقای جلیل مکینه‌چی با اخذ مجوز برج‌سازی از شهرداری تهران (در زمان تصدی آقای کرباسچی)، باغات متعددی را بر خلاف موازین قانونی تخریب نمود.
همچنین گفته می‌شود که نامبرده به دلیل پاره‌ای از تخلفات، دارای یک پروندۀ قضایی قطور در قوۀ قضاییه است و فردی بنام قاضی موحد، مسؤل رسیدگی به پروندۀ مشارالیه می‌باشد.
بر همین اساس خاندان آقای رفسنجانی به مکینه‌چی قول مساعد داده‌اند که در صورت حمایت مالی وی از ستاد انتخاباتی آقای هاشمی در انتخابات آتی و پیروزی ایشان، موضوع پرونده‌را پیگیری و مشکل قضایی وی را حل نمایند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر آقای طه هاشمی و تعدادی از عالیجنابان قدرت‌طلب (اعضای حزب کارگزاران سازندگی)، به عنوان «ستاد امور استانهای آقای هاشمی رفسنجانی» در این ساختمان مستقر بوده و فعالیت می‌نمایند.
استفاده از اموال عمومی و دولتی در ستاد انتخاباتی‌آقای‌هاشمی
بنا به گفتۀ یکی از نزدیکان ستاد آقا ی هاشمی رفسنجانی، آقای حسینی- یکی از مسؤلین اداری مالی نهاد ریاست جمهوری که بودجه‌های خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در اختیار نامبرده می‌باشد - به عنوان مسئول مالی و پشتیبانی ستاد آقای هاشمی رفسنجانی، انتخاب شده است.
این انتصاب، ناظر سوء استفاده از امکانات، تجهیزات و بودجه‌های نهاد ریاست جمهوری به نفع ستاد آقای هاشمی رفسنجانی می‌باشد. شایان ذکر است بودجه‌های خارج از شمول
¬این انتصاب، ناظر بر سوء استفاده از امکانات، تجهیزات و بودجه‌های نهاد ریاست جمهوری به نفع ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی می‌باشد.
همچنین در ادامۀ روند سوء استفادۀ مافیای ثروت و قدرت از امکانات دولتی در انتخابات، می‌توان به حضور ده نفر از کارکنان زن مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی اشاره کرد.
ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرت
همانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقای هاشمی از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.
بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تسهیل امکان قاچاق می‌باشد. در ادامه به بعضی از این موارد قابل تأمل اشاره می‌گردد :
-رصد از سهام شرکت «فراساحل» مربوط به آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) می‌باشد. ‌این شرکت 30 در ابتدا به عنوان سازندۀ مصنوعات و سازه‌های دریایی، در قسمت جنوب غربی کشتی‌سازی بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد. اما پس از مدتی با توجه به نفوذ گستردۀ مهدی هاشمی در وزارت نفت (رئیس قبلی تأسیسات دریایی وزارت نفت و رئیس فعلی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت)، بکار قاچاق سوخت دیزل با پوشش صادرات مازوت، سنگ، شن و ماسه مبادرت ورزید.
یکی از فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی دو واحد از سکوی وابسته به شرکت صدرا را در اختیار دارد که اولی در جنب تجهیزات دریایی بوشهر و دومی درعسلویه پارس جنوبی واقع است.
از ناوگان فردوس که دارای ده فروندکشتی است، کشتی‌های فردوس 1، 2 و 3 به آقای هاشمیان (خواهرزادۀ آقای هاشمی رفسنجانی) تعلق دارد. هرچند ناوگان فردوس با عنوان صیادی مشغول به فعالیت است، اما هاشمیان از این سه کشتی به همراه کشتی فارس در امر قاچاق کالا نیز استفاده می‌کند و شرکت در عملیات صیادی بعنوان پوشش آن محسوب می‌شود.
دکتر فاتحیان که از نزدیکان و افراد وابسته به خاندان آقای هاشمی رفسنجانی است، تعداد سه فروند کشتی به نامهای هانی، کسرا و ستارۀ جنوب را دراختیار دارد.
کشتی کاویان 2 متعلق به فردی به نام صراف‌زاده است که از مرتبطین و نزدیکان خاندان آقای هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شود.

توزیع موبایل ماهواره‌ای توسط ستاد انتخاباتی آقای هاشمی
اخیراً ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی (شامل خاندان آقای هاشمی و اعضای حزب کارگزاران سازندگی)، تعداد 1000 خط موبایل ماهواره‌ای، خارج از شبکه دیتای کشور در بین ستادهای انتخاباتی خود در سراسر کشور توزیع نموده است.
با توجه به هزینه‌های بالای تلفن ماهواره‌ای (مکالمۀ آن هر دقیقه حدود 5500 ریال) و قیمت خط و گوشی آن (حدود 000/000/11 ریال)، صرف این هزینه‌ها– جدا از محل تأمین آن- این سؤال را در ذهن متبادر می‌سازد که براستی عالیجنابان مافیایی در تعقیب چه اهدافی می‌باشند؟

خبر اول : ستاد انتخاباتی کارگزاران به علت کمبود منابع مالی، سفرهای تبیلغاتی کاندیدای خود را لغو کرد.
خبر دوم : ستاد انتخاباتی کارگزاران مبلغ 000/000/000/300 ریال به عنوان هزینۀ جاری (جدای از هزینه‌های تشکیل ستاد و تبلیغات) به ستادهای استانی خود کمک نمود.
خبر سوم : ستاد انتخاباتی کارگزاران مبلغ 000/000/150 ریال برای تهیه یکی از عکس‌های تبلیغاتی کاندیدای خود هزینه کرد.
سازمان دانشجویان مبارز ایران زمین

قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
قسمت ۸

هیچ نظری موجود نیست: