جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۲

رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام.تالیف و تدوین و تنظیم شورای پژوهش فقها و مراجع و محققان و خبرگان جامع الشرایط در امر ضرطه. زیر نظراعلم العلما و مفخر الشیوخ والمجتهدین حضرت آیه الله بزٌبٌزابن بعابعی پشاکلی الشاخکیرساله مبارکه
  الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام
تالیف و تدوین و تنظیم
شورای پژوهش فقها و مراجع  و محققان  و خبرگان جامع الشرایط در امر ضرطه. زیر نظراعلم العلما و مفخر الشیوخ والمجتهدین 
حضرت آیه الله بزٌبٌزابن بعابعی پشاکلی الشاخکی
  رساله مبارکه
الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام

مسئله ما از آغاز مسئله گوز بود و تا پایان هم مسئله گوز است ،دشمنان ما باید بدانند که اساس جمهوری اسلامی  گوز است و گوز همان اساس جمهوری اسلامی است و ما اگر تمام مملکت و نفوسش هم از بین برود از این مسئله صرفنظر نخواهیم کرد.
از اولین سخنرانی امام راحل پس از ورود به میهن
 مقدمه 
از انجا که در دوران طاغوت محمد رضا خان ملعون و پدر لعین او رضا خان، و نوکریت حکومت طاغوتی آنها به استکبار جهانی و شیطان لعین بزرگ،  ملت مسلمان و شیعه ایران از جمیع جهات بخصوص مسئله خطیره گوزیدن که پایه و ستون مستحکم و اصلی ولایت  است، مورد انواع فشارها و توطئه ها و تضییقات قرار داشته و از آنجا که شرع مقدس و بنیادگذار جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه از همان آغاز بنیاد خود در قرن دوم هجری و در سنوات اخیره درشروع مبارزات شرعیه خود علیه طاغوت به مسئله مهم و تاریخساز گوز توجهات خاص مبذول  داشته و در راه رسیدن به این هدف مقدس شیعی سالهای دراز در حوزه های علمیه رنجهای فراوان برده شده و جانفشانیهای فراوان و کثیره و عدیده انجام شده و شمار زیادی از مسلمین در این راه جان باخته اند، سر انجام این خواست بزرگ اسلامی در روز بیست دوم بهمن سال هزار سیصد و پنجاه هفت  با پیروزی انقلاب اسلامی به منصه ظهور رسیدو با فرار طاغوت و شکست استکبار دوران انسداد ملی و اسلامی گوز به پایان رسید وزمینه برای امر گوزیدن همگان میسر و مهیا شد.
اندک زمانی پس پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اسلامی، دولت خبیث بعثی عراق و صدام ملعون ابن ملعون به تحریک شیطان بزرگ که راه ترقی ملت را در پیروزی روحانیت شیعه و رواج مکتب گوز میدید و از آن به وحشت دچار شده بود،و از آنجا که  سقوط سلطنت و گسسته شدن قیود اختناق و شروع آزادی گوز در جمهوری اسلامی  آغاز مسیرپیشرفت بود جنگ تحمیلی را آغاز نمود که صدها هزار تن بلکه میلیونها تن از دو طرف در این مسیر جان باختند. همراه با آن  تلاش گروهکهای الحادی و منافق و کمونیست و ملی گرا و سلطنت طلب که از آزادی گوز و گوزیدن مومنین و مومنات بشدت دچارنومیدی و خشم و وحشت شده وکمونیسم پلید و ملیت گرائی خبیث و نفاق و الحاد را در خطر ازازادی گوز میدیدند، مبارزه با سلاح را شروع نموده بودند نیز به نتیجه ای نرسید و با دستگیری ومحاکمه و اعدام دهها هزار تن بلکه صدها هزار تن از ملحدین و منافقین و کمونیستها و ملی گرایان خبیث و زندانی شدن هزاران تن دیگر و فراررهبران اکثریت قریب به اتفاق مخالفان ضرطه و مهاجرت میلیونها تن دیگر که طاقت و تحمل گوزش مداوم و اسلامی مومنین و مومنات را نداشتند به خارج کشور ، سرانجام روز مبارک یوم الگوزو دهه مبارکه ضرطه فرا رسید وجمهوری عزیز اسلامی تثبیت شد و به کوری چشم معاندان پرچم جمهوری در وزش گرفتن توفان گوزاگوز موافقان و حتی مخالفان جمهوری اسلامی به اهتزاز در آمد .
این رساله شریفه که مرامنامه اصلی مکتب و مرام شیعه مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و انقلاب اسلامی و در حقیقت مانیفست آن می باشد،مهمات امر گوزیدن و مسائل جدیده و قدیمه و مستحدثه آن را در نظر دارد و منهاج روشن رستگاری تمامی وفاداران به جمهوری اسلامی می باشد توسط جمعی از برجسته ترین علمای کبار ومراجع محترم تقلید شیعه ، و بررسی هزاران کتاب و رساله علمای فقید از قرن سوم تا اکنون،  تنظیم و تدوین گردیده و در اختیار عموم مومنین و مومنات قرار میگیرد. رجاء واثق وجود دارد که این رساله بتواند عموم مومنین و مومنات را در امر خطیر ومهم گوزیدن و مسائل مهمه مربوط به گوزیاری رسانده و آنان را به مناهج فلاح و رستگاری رهنمون گردد. و باعث استحکام هر چه بیشتر مبانی انقلاب اسلامی و شرع انور و پیشرفت جمهوری اسلامی در تمام زمینه های عقیدتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، هنری، علمی و اتمی گردد. و من الله التوفیق و التکلان.
شورای فقها و مراجع  و محققان  و خبرگان جامع الشرایط ضرطه

 مقدمه بحث .
 در باره مسئله خطیره گوز و انواع گوز. واهم آنها 
گوزهای اربعه
من باب مقدمه برادران و خواهران مومن و مومنه و طالبان بحث شیرین گوزتوجه داشته باشند که در اکثریت قریب به اتفاق کتب حدیث و در احادیث متعدد بر مسئله خطیرگوز در باب حدث اصغر تاکید خاص شده است و به طور خاص در شرع مقدس ودر فقه شیعه در باره چهار نوع گوز، یعنی گوزهای اربعه،مباحث متعددی ارائه شده است. که اختصارا از آنها نام برده میشود.
گوزهای اربعه
نوع اول گوز واجب است
 یعنی انجام آن واجب و انجام ندادنش حرام میباشد و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
نوع دوم گوزهای حرام 
  یعنی گوزهائی که دادن انها حرام و ندادن آنها واجب است .
نوع ثالث گوزهای مستحب
 یعنی گوزهائی است که دادنش از ندادنش بهتر است اما ندادنش مستوجب مجازات نیست.
 نوع رابع گوزهای مکروه
 یعنی گوزهائی است که ندادنش بهتر از دادنش است .
و اما توضیحا: از زمره گوزهای واجب گوزیدن به ریش علمای اعلام و فقهای جامع الشرایط وروحانیون و طلاب حوزه های علمیه است. کثرت و قلت آن هم به قوه و بنیه و امکانات شخص گوزنده و شرایط مناسب وابسته است . انجام پنج بار آن بطور یومیه تاکید شده است.
گوزهای حرام به ان دسته از گوزهائی گفته میشود که بر خلاف طریق طبیعت باشد و یا موجب ضرر و زیانی بشود منجمله گوزیدن بر خلاف جهت باد،گوزیدنی که موجب ایجاد وحشت و رعب بشود، گوزهائی که بنیاد نظام و انقلاب لطمه وارد کند ، گوزیدن در هنگام جماع که از قوت جماع میکاهد و گوزیدن در میان گونی آرد وبر سر شعله آتش که موجب حریق میشودو امثالهم.
گوزهای مستحب آنست که انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش است مثل گوزیدن در هنگام گذر ازکنار قبور مراجع تقلید و طلاب علوم دینیه و امثالهم.
 گوزهای مکروه گوزهائی هستند که نگوزیدن آنها بهتر از گوزیدنشان است هر چند انجام آن مستوجب گناه و عقاب نیست مثل گوزیدن زیاد در هنگامی که نیازی به گوزیدن نیست وکار از سر لهو لعب انجام شود.
و اما برخی از اهم مهمات مسائل قدیمه و مستحدثه گوزیه که تمام فقهای جامع الشرایط شیعه در آن نظر موافق دارند
مسئله یکم: آیا گوز در حیطه مسائل معنویه است یا اینکه در حیطه مسائل مادیه قرار دارد؟
جواب: با اینکه از لحظ سمع صوت و احساس بو گوز را می توان در حیطه مسائل مادیه قرار دارد ولی با توجه به اهمیت آن در شرع مبین و تاثیرات آن در زندگی مسلمین و بخصوص رابطه تنگاتنگ و مکتبی و اسلامی گوز با ریش، باید آنرا در حیطه مسائل شرعی م معنوی مورد مداقه نظر قرار داد.
سئوال: ایا شخص مومن و مسلمان می توانند در مسائل مربوط به گوز از خود تقلید کند
جواب: چون این مسئله در بخش مابین اصول و فروع دین قرار میگیرد یعنی نقطه ارتباط اصل و فرع مکتب است  لازمه آن تقلید میباشد ونیز تقلید از خود در امر گوز حیطه اختیارات و کار فقهای عظام و مراجع تقلید و حوزه های علمیه  را تضعیف میکند و حرام است و این سئوال را در اذهان متبادر میکند پس کار فقهای عظام شیعه چیست؟ بنابراین هر مسلمان باید در مسائل  خطیرمربوط به گوز از مرجع جامع الشرایط تقلید نماید.
مسئله: ایا در مسائل فقهی مربوط به گوز تقلید از مراجع تقلیدی که فوت کرده اند اشکال دارد؟
جواب: خیر اشکال ندارد ولی افضل آنست که از مراجع زنده تقلید و پرسش شود تا بیکار نمانند.
 ایا گوز شامل خمس میشود و اگر میشود خمس گوزرا به چه کسى باید پرداخت کرد و در کجا باید مصرف شود؟
پاسخ: گوز شامل خمس یا بهتر است گفته شود خمس شامل گوز میشود و مسلمین واجد شرایط خمس گوز را باید دو قسمت کنند. یک قسمت  کمترآن سهم سادات حزب اللهی و بسیجی و طلاب حوزه علمیه است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط بدهند نصف بزرگتر آن سهم امام است که در این زمان باید به  مقام عظمای ولایت بدهند و در صورت عدم مطالبه ، ایشان میشود به دیگر فقهای جامع الشرایط مثل فقهای شورای نگهبان وفقهای مجلس خبرگان وسایر اصحاب لحیه و امثالهم داده شود.
سئوال: ایا وکلای مقام رهبری و فقهای جامع الشرایط میتوانند مقداری از خمس الگوز را صرف کارهائی مثل تعمیر مقابر فقهای راحل و بزرگان دین وطلاب وامثالهم بنمایند.
پاسخ: اگر مقام رهبری موافق باشند جایز است.

سئوال: ایا گوز رامیتوان وقف نمود؟
جواب:از آنجا که وقف  عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود گوز و منافع آن رامیتوان وقف نمود اما تفاوتش با سایر چیزهائی که وقف میشود در این است که گوز بطور خاص باید وقف بر گذران زندگی علما و فقهائی بشود که پس از انقلاب اسلامی مصدر کار بوده اند و یا در کنار مصادر امور کوشش کرده اند و در صورت فوت آنان عواید گوز مصروف تعمیرات مقبره نشر اثار این بزرگان میشود و نیز در اختیار باز ماندگانشان قرار میگیرد.

مسئله: ایا خرید و فروش گوز اشکال دارد؟
جواب: بجز در موارد معدود ، و از جمله درزمره شروط عقد و ازدواج توسط زن، از آنجا که امر خطیر گوز در حیطه مسائل مربوط به منابع ملی قابل بررسی است استفاد ه از گوز آزاد ولی خرید و فروش گوز  توسط افراد حقیقی و حقوقی  ممنوع وحرام است و فقط دولت با اجازه مقام معظم رهبری حق خرید و فروش گوز را دارد.
مسئله: آیا دولت با اجازه مقام ولایت می توان گوز مسلمانان را به دولتهای خارجی غیر مسلمان بفروشد یا به خریداری گوز بپردازد؟
جواب: در شرایط اضطراری دولت شرعی و قانونی می تواند گوز مردان مسلمان را به دولتهای غیر مسلمان خارجی  که در حال صلح با جمهوری اسلامی هستند  بخصوص دول چین و روسیه و سوریه بفروشد ولی در هر حال فروش گوز زنان مسلم و مومنه ممنوع است ،ولی دولت جمهوری اسلامی می تواند گوزتصفیه شده مردان و زنان غیر مسلمان خارجی  را چه اهل کتاب باشند یا نباشند شده و دارای کیفیت مناسب برای رشد ریش علمای اسلام  میباشد، بخصوص گوزهای بیولوژیکی که به طور طبیعی و بدون دخالت مواد شیمیائی مضر پروده شده اند، بخرد یا با گوزهای خام که در داخل کشوربخصوص توسط برادران   حزب اللهی  تولید شده معاوضه پایاپای کند.
مسئله: ایا انبار کردن گوز اشکال دارد؟
جواب: انبار کردن گوز  با رعایت شرایط بهداشتی به قصد حفظ و نگهداری و فروش به دولت قانونی  و مشروع جمهوری اسلامی، با اطلاع دادن به وزارت بازرگانی اشکال ندارد ولی احتکار آن ممنوع است.
  مسئله :آیا گوزیدن با صدای بلند اشکال دارد؟
جواب: اگر گوزنده قصد تفهیم و اعلام مطلبی به شنونده مومن  و معتقد حزب اللهی راداشته باشد و نتواند با کلام و نوشته آنرا بفهماند، شرعا اشکال ندارد ولی بطور شخصی و بدون دلیل، مستحب است که با صدای آهسته و در خفا بگوزد تا محلی برای ریا و ایجاد حس غرور نباشد.
آیا گوزیدن در برابر مراجع تقلید و روحانیون  و علمای اسلام اشکال دارد؟
خیر اشکال ندارد وهفت بار گوزیدن در هنگام دیدار با مراجع و بزرگان دین واجب شرعی است و ترک آن مستوجب عقاب است و بر تکرار آن تاکید موکد شده است.
آیا شک کردن در مورد تعداد گوز در مقابل مراجع و روحانیون اشکال دارد؟
در مورد شک بین سه و چهار باید بنا را بر دو بگذارد و پنج بار دیگر بگوزد و در مورد شک بین شش یا هفت بنا را باید بر پنج گذاشت و دو بار دیگر گوزیده شود اما اگر دچار شک کبیره شد یا برای افراد دائم الشک بهتر است با تجدید وضو امر گوزیدن تکرار شود.
آیا گوزیدن مراجع و روحانیون در برابر یکدیگر اشکال دارد
خیر با رعایت سلسله مراتب اشکال ندارد. یعنی فقیه جامع الشرایط میتواند به ریش مقام ولایت بگوزد، مقام ولایت به ریش حجت الاسلام، حجت الاسلام به ریش طلبه معمم و طلبه معمم به ریش طلبه غیر معمم وطلبه معم به ریش کسانی که قصد دارند وارد حوزه علمیه بشوند بگوزد و بر خلاف این جایز نیست.
ایا اگر کسی با گوزیدن موجب مجروح شدن یا قتل کسی بشود اشکال دارد؟.
در صورتی که کسی به عمد و از روی نقشه با گوزیدن توسط صدا و ایجاد وحشت وارتعاشات خطرناک، یا در اتاق در بسته با بوی آن موجب قتل کسی بشود قتل عمد محسوب شده و مرتکب قصاص میشود ولی اگر از روی طرح و نقشه نباشد قتل غیر عمد محسوب میشود و با پرداخت جریمه و طلب استغفار از مقام معظم رهبری و تحمل ششماه نگوزیدن  آزاد میشود.در مورد مجروح شدن نیز باید دیه پرداخت شود یا  شخص مجروح  می تواند با قصاص مقابله به مثل کند.
سئوال: ایا شرعا  گوز را میتوان در ازمایشگاه تجزیه کرد؟
جواب: در صورت وقوع قتل یا تجاوز یا سرقت پلیس جنائی حق دارد گوزهای بر جای مانده از قاتل یا سارق یا متجاوز را در ازمایشگاه تجزیه کند و کد ژنتیک آن را به دست اورد و با مراجعه به پرونده کد ژنتیک گوز ملی، مجرم را دستگیر کند در غیر اینصورت تجزیه و تحلیل گوز از انجا که دخالت در امور شرعی مسلمین است ممنوع می باشد و فقط فقهای بزرگ می توانند از لحاظ شرعی به تجزیه و تحلیل فقهی گوز بپردازند.
 ایا اگر کسی شخص دیگری را با ارعاب و اجبار مجبور به گوزیدن کند اشکال دارد؟.
 از آنجا که اراده و آزادی در امرخطیر گوزیدن مورد نظر شارع مقدس است و در رژیم طاغوت علمای اسلام را در زندانها به اجبار توسط ساواک منحله تا مرحله ضایع شدن اسفنکترهای مقاعد شریفه، میگوزاندند این امر اشکال دارد و نباید انجام شود.
اگر کسی در خیابان گوزی را پیدا کند آیا مالکیت آن اشکال دارد؟
اگر قیمت آن کمتر از بیست دینار باشد اشکال نداردولی اگر بیشتر باشد باید سه بار خبر آن را در جراید محلی اعلام کند و اگر صاحب گوز پیدا نشد پس از دادن خمس و ذکات می تواند گوز را صاحب شود. اگر قیمت از دویست دینار بیشتر بود و یا تعداد کثیری گوز یافت شود از آنجا که مقام معظم ولایت صاحب مال و جان و اموال و نوامیس مومنین است باید به ایشان تحویل داده شود.
 از انجا که خرید و فروش اصل گوز ممنوع است آیا ضبط گوز خود و دیگران در نوار کاست و سی دی و یا ضبط تصویری گوز در دی. وی. دی  و خرید و فروش آن اشکال دارد؟.
اگر بخاطر حفظ خاطره رفتگان بخصوص علمای اسلام و یاد آوری کارهای نیک آنان باشد اشکالی ندارد اما اگر برای فروش باشد باید از وزرات ارشاد مجوز قانونی و شماره ثبت تقاضا شود و پس از آن ضبط و خرید و فروش آن اشکال ندارد.
ایا استفاده از گوز بعنوان ابزار غنا و موسیقی اشکال دارد؟.
سوء استفاده از گوز بعنوان ابزار غنا حرام است ولی در ضبط سرودها و ترانه های انقلابی بخصوص سرود رسمی جمهوری اسلامی  و سرودهائی که در ستایش مقام معظم ولایت است استفاده از آن بلا اشکال است.
سئوال: ایا میتوان مسابقات و المپیک گوزبرقرار کرد.
جواب: جایز است ولی در المپیک گوز  از انجا که باعث استماع توسط نامحرم میشودشرکت خواهران  مسلمان ممنوع است.
اگر کسی از روی شهوت بگوزد یا با گوزیدن بخواهد دیگری را به طور شهوانی تحریک کند اشکال دارد؟.
در مورا افراد نامحرم باید پنجاه و شش ضربه شلاق بخورند و در مورد زن و شوهر محل اشکال نیست .
آیا آموزش گوزیدن اشکال دارد؟
از آنجا که گوزیدن و چگونه گوزیدن از موارد مهمه آموزش دینی است آموزش آن اشکال ندارد و بر این مسئله مهم بخصوص در دوران طفولیت اطفال بعنوان وظیفه شرعی والدین  و نیز در دو سال اول تحصیل در دبستان وشش سال آغاز تحصیل در حوزه های علمیه تاکید شده است.
ایا گوز شامل مالیات میشود؟.
گوزیدن موجب مالیات نمیشود ولی خمس  یعنی یک پنجم گوز تمام آحاد ملت متعلق به ریش مقام عظمای ولایت وحجج اسلام است و ذکاه آن به خزانه جمهوری اسلامی باید واریز شود.
مسئله دوم : در مورد گوزیدن در محل سربسته یا سرباز توضیح بفرمائید
جواب:احوط انست که در محل سر باز و خلوت بگوزند . در محل سر بسته اگرشخص مالک آن باشید اشکالی مترتب نیست ولی اگر صاحب ملک راضی نباشد گوزیدن در محل غصبی حرام است و باید یا رضایت صاحب ملک را به دست آورد و یاکفاره آن به حاکم شرع داده شود.
مسئله:ایا گوزیدن در مسافرخانه ها قهوه خانه ها و هتلها اشکال دارد؟
از انجا که مومن گوزنده در این مکانها مالکیت موقت دارد اگر موجب خطرات عمومی و تشویش اذهان مسلمین نشود بلا اشکال است.
مسئله سوم: آیا شنیدن صدای گوز دیگران اشکال دارد؟
جواب: شنیدن صدای گوز مرد برای مرد و شنیدن صدای گوز زن برای زن اگر به قصد غنا نباشد جایز است اما احوط آن است که بطور غیر مستقیم شنیده شود شنیدن صدای گوز زن توسط شوهر و یا تمام انواع محارمش اشکال ندارد اما بهتر است که هنگام گوزش دست خود را طوری میان باسن بگذارد که صدای آن کلفت و شبیه صدای گوز مردانه بنظر برسد تا جلب توجه نکند.
مسئله چهارم: گوش دادن به گوزاطفال آیا اشکال دارد؟
جواب: گوش دادن به گوز پسر بچه شرعا حرام است. در مورد گوز دختر بچه قبل از نه سال اشکال وارد است و نباید گوش کنیدولی در صورت تمایل به گوش دادن به گوز دختر بچه احوط آن است که صیغه شرعی خوانده شود و بعد از آن استماع گوز او اشکال ندارد. البته اگر دختر بچه مسلمان نباشد  یا هنوز شیرخواره بوده و ایجاد تحریک در مومن ننماید اشکالی در شنیدن صدای گوز او نیست و بدون جاری کردن صیغه عقد می توان به گوز او گوش داد.
مسئله پنجم: ایا گوش دادن به گوز پیرزن اشکال دارد؟
جواب: گوش دادن به گوزعجائزاز جمله  جده پدری و مادری بی اشکال است ولی گوش دادن به صدای گوز جده پدری و مادری دیگران در صورتی که گمان بهره گرفتن از آنها هست اشکال دارد. اگر پیرزن به سنی رسیده باشد که امکان ازدواج با او نباشد و موجب تحریکات مومنان نشود سمع صوت گوز پیره زن بلا اشکال است.
مسئله: ایا دو نفر که یکی از آنها سنی و دیگری شیعه است می توانند صدای گوز یکدیگر را گوش کنند ؟.
شنیدن صدای گوز شیعه اثنی عشری برای سنی بخصوص اگر به قصد و طلب هدایت باشد بلا اشکال است اما شنیدن گوز پیروان تمام شعوب و مذاهب اهل سنت برای شیعه نهی شده است و اگر به قصد تضعیف مبانی عقیدتی تشیع باشد حرام است. چون بوده اند کسانی که با شنیدن صدای گوز اهل سنت و سایر مذاهب فریب خورده و تغییر مذهب داده و در زمره مرتدین قرار گرفته اند.
مسئله  : ایا شنیدن گوز کفار و محارب ومرتد اشکال دارد؟.
شنیدن گوز کافر و محارب و مرتد چه اسیر و چه آزاد  و چه زن و چه مرد و چه کودک باشندمجاز است و شخص مومن می تواند چه قصد قتل و چه قصد ارشادشان را داشته باشد آنها را وادار به گوزیدن کند و به قصد لذت صدای گوزشان را استماع کند.
مسئله  :  ایا شنیدن صدای گوز کمونیستها ، منافقین، ملیون و امثالهم اشکال دارد؟
جواب: حکم همان حکم محارب و کافر و مرتد است اما اگر شنیدن صدای گوز آنها موجب شود که شخص مومن در باره اعتقادات دینی خود و مبانی نظام دچار شک بشود و از صراط مستقیم منحرف گردد بهتر است خود داری شود.
مسئله: ایا شنیدن صدای گوز اپوزیسیون خارج کشور اشکال دارد؟
جواب: شنیدن صدای گوز اپوزیسیون داخل و خارج کشور از آنجا که محل تضعیف نظام است اشکال دارد و حرام است ولی برای بدست آوردن اطلاعات بخصوص بررسی مسئله ضعف و شدت و قوت یا عدم قوت گوز اپوزیسیون، برادران و خواهران وزارت اطلاعات می توانند با اجازه مقام معظم رهبری  به استماع صدای گوزاپوزیسیون و بوئیدن آن پرداخته و نتایج را در اختیار مقام رهبری قرار دهند.
مسئله: ایا شنیدن صدای گوز آقایان کروبی و موسوی وهوادارانشان اشکال دارد؟.
تا اطلاع ثانوی ممنوع است و مجازات دارد.
سئوال: ایا شنیدن گوز مرده اشکال دارد؟.
جواب : اگر میت تازه مرده باشد وقبل از دفن  فقط یک باربگوزد اشکال ندارد . این گوز گوز آخر نام دارد و باید پس از شنیدن آن برای میت طلب مغفرت کرد ولی اگر مرده در گور بگوزد یا پس از دفن  با اینکه پنبه کافی در مقعدش گذاشته اند آنچنان بلند بگوزد که صدایش را عابران بشنوند نشانه شدت ضربات گرز نکیر منکربر فرق اوست . در این حالت اگر میت مسلمان بوده باید برای رهائی او هفت فقیر را اطعام کرد و مبلغی به صندوق بیت المال ریخت . شنیدن گوز مرده کافر ومرتد و ملحد و کمونیست و منافق محل اشکال است و بایدبخصوص از بوئیدن آن توسط برادران و خواهران مومن و مومنه  از آن حذر شود که کفاره دارد وسلامت فکری و استحکام دینی آنان را به خطر می اندازد.

سئوال: در این ایام و بر اساس گزارشات دفانان و غسالان گورستانها بسیاری از مردگان در هنگام غسل و کفن و دفن چندین بار میگوزند .آیا این اشکال دارد؟
همانطور که در مسئله قبل ذکر شد یکبار گوزیدن میت اشکال ندارد ولی اگر تا سه و بخصوص بیش از سه بار بگوزد نشانه نارضایتی او از زندگی دنیوی و ناشکری از نعمات الهی  و بخصوص اعتراض و انکارجمهوری اسلامی و مقام ولایت است . در اینصورت به میت پنجاه ضربه شلاق زده میشود.کفاره آن بمبلغ سه میلیون تومان از ارث بر جای مانده کم میشودو دوباره تجدید غسل میشود.
سئوال: اگر از پس از تمام اینها بازهم میت بگوزد چه باید کرد.
جواب:  کاری نباید انجام داد و باید او را به شرع انور و مجازات اخروی حواله داد.
سئوال: اکثریت قریب به اتفاق طلاب جوان و جمیل حوزه چه خواهران و چه برادران حوزه علمیه علمیه پس از فوت میگوزند حکم آنها چیست؟
جواب: باید به اساتید آنها همراه با تسلیت دست مریزاد و ای والله گفت و برای طلاب که مدتها صبور بوده و تحمل نموده اند  طلب مغفرت نمود.
سئوال : گوزیدن در روز افضل است یا در شب؟.
جواب :گوزیدن در شب نه تنها درهای مقاعد بلکه درهای روزی را باز میکند و موجب دوری از گناه میشود بنابراین افضل است.
سئوال:ایا گوز شامل ارث میشود یعنی بازماندگان می توانند گوز یا گوزهای میت را بین خود تقسیم کنند؟
جواب: قوانین ارث در مورد گوز نیز صادق است. اگر از مرد یک گوز باقی مانده باشد و تعداد فرزندان بیش از یک تن باشد از آنجا که امکان تقسیم گوز در شرایط حاضر موجود نیست افضل آنست که این گوز به مقام معظم ولایت تقدیم شود تا موجبات آمرزش میت فراهم شود اما اگر به دلیل فقر و احتیاج بازماندگان نیاز مالی وجود داشته باشد میشود گوز را به دولت فروخت و پولش را با توجه به یک سهم پسران و نصف سهم دختران میان ورثه تقسیم کرد اما اگر تعداد گوز بیشتر باشد مثلا از میت سه گوز باقی مانده باشد یک گوز سهم دختر و دو گوز سهم پسر میشود.
سئوال: ایا در جهان پس از مرگ گوز وجود دارد؟
جواب :گوز از مهمترین مسائل در این دنیا و جهان آخرت است و در اس و اساس علت العلل خلقت مسئله گوز است بنابراین در عالم ممات هم گوز وجود دارد.
آیا ساکنان بهشت می گوزند؟
جواب : احادیث و اخبار محکم و متواتری وجود دارد که در بهشت مومنین و مومنات هنگام عبور همراه با سلام و تحیات به یکدیگر میکوزند و گوز بهشتیان بوهای لطیف و عطری میپراکند که جان ساکنان بهشت از ان تازه میشود. در آنجا حوریان مختلفی هستند که گوز هر یک بوی خاصی دارد و مومنان میتوانند انها را انتخاب کنند و بوی گوزشان را به مشام جان استشمام کنند. همچنین غلمان نیز این چنین اند. حوریان و غلمانان ضراط نیز آنانی هستند که شایسته علما و فقهای بزرگ می باشند و دمی از گوزیدن به ریش و سر و صورت بزرگان دین باز نمی ایستند. روزی سه بار دسته هائی از فرشتگان ضراط بر فراز بهشت پرواز کنان میگذرند و با اصواتی دل انگیز میگوزند و روح مومنین و مومنات را شاد میکنند و ندا میدهند ای ساکنان بهشت بگوزید و بشنوید صدای گوز را و گوز بر ریش شما مبارک باد بپاداش اعمال نیکی که انجام دادید.
سئوال: آیا در جهنم هم میگوزند؟
جواب: احادیث و اخبار محکم و متواتری وجود دارد که چنانکه دربهشت در جهنم هم میگوزند اما در جهنم گناهکاران و کافران و مرتدان و دشمنان اسلام از امر گوزیدن محروم بوده و به حول و قوه الهی درب ماتحت تمام دوزخیان مسدود و مهر و موم شده است و دائم الاوقات به آنها آب انواع حبوبات داده میشود تا دچار نفخ شوند. دوزخیان در میان آتش و دود در حالیکه دچار دلپیچه هستند نمی توانند بگوزند و از شدت درد فریاد بر میاورند و هر چند لحظه یکبار یک یا چند تن از آنان با صدای مهیبی منفجر شده و بوی تعفن در هوا میپیچد چنانکه آنها فریاد بر می آورند ایکاش از مادر زاده نشده بودیم. همراه با این عذاب عفریتان و غولان ظراط دوزخی با صداهائی مهیب پیاپی میگوزند و از ماتحتهای آنها که دهانه آن مانند آتشفشان است طوفانی از گوزهای متعفن همراه با اتش و دود زبانه میکشد و دوزخیان را با شدت به در و دیوار میکوبد و باعث عذاب آنها میشود.
سئوال:آیا ساکنان برزخ میگوزند؟
 جواب: خیر در برزخ کسی حق ندارد بگوزد. برزخیان از آنجا که هنوز تکلیفشان مشخص نیست فقط می توانند بچسند و منتظر باشند تا معلوم شود اهل دوزخند یا اهل بهشت.
 آیا گوش دادن به گوز پرندگان وحیوانات اشکال دارد؟
گوش دادن به گوز پرندگان اهلی و غیر اهلی بلا  چه حلال گوشت و چه حرام گوشت بلااشکال است. در مورد حیوانات اهلی گوش دادن به گوز انواع نر مثل الاغ و گاو و اسب و گوسفند و بز وبره و شتر و فیل و امثالهم بلااشکال است اما در مورد ماده این نوع حیوانات اگر موجب تحریک مومنین بشود و یا آنها را از ذکر غافل کند حرام است.در مورد ماچه الاغ  از آنجا که موضع اصلی وسوسه برای مومنین بخصوص طلاب  علوم دینی است تاکید به عدم استماع و حرمت آن شده است.  در مورد حیوانات درنده مثل شیر و ببر و پلنگ و تمساح و اسب آبی  وانواعهم چون محل خطر است و مومنین ممکن است مورد حمله قرا بگیرند و بمصداق حدیث شریف لاتلقو بایدیکم الی تهلکه به دست خود خودتان را در معرض هلاک قرار ندهید مطلقا حرام است . البته این حیوانات اگر در قفس بوده و خطری مترتب نباشد محل اشکال نیست.
سئوال: ایا در حال آواز خواندن میتوان گوزید.
جواب : جایز است و باعث روشنی چشم و افزایش قوه بویائی میشود.
سئوال: ایا در حال گوزیدن می توان آواز خواند:
این یک سنت مستحکم وکاری است که تمام اهل منبر و روحانیت شیعه در حال روضه خواندن انجام میدهند و بلا اشکال است.
سئوال: اگر دو مومن مسلمان بر سر گوزی اختلاف پیدا کردند و هریک ادعا کرد که گوز از آن من است چه باید کرد.
جواب: باید آنها را به صلح و سازش دعوت کرد .اگر نپذیرفتند باید تست دی. ان. ا انجام شود تا معلم شود گوز مال کدام مومن است. اگر مشخص شد که مال هیچکدام نیست گوز سهم مقام معظم رهبری است.
مسئله هفتم: در باره گوزیدن در هنگام جنگ؟
جواب: گوزیدن در شب پیش از حمله حرام است چون موجب میشود دشمن به محل اختفا آگاه شود و نفوس مسلمین ضایع شود.  در هنگام حمله ،اگر گوزیدن در میدان جنگ به قصد ارعاب دشمن باشد اشکال ندارد اما اگر صدای گوز طوری باشد که دشمن از آن ضعف مومن را استباط کند و بر جرات خود بیفزاید حرام است  وخود داری شود.
مسئله هشتم: در باره گوزیدن از روی ترس آیا اشکال دارد؟
جواب: اگر در هنگام جنگ  بخصوص در هنگام فرار از چنگ دشمن باشد حرام است ولی اگر در ترس از تاریکی و اجنه کسی بگوزد اشکالی ندارد.
مسئله نهم:ایا گوزیدن در بیابان و جنگل و کوهستان اشکال دارد؟
در بیابان تا جائی که تا حدود سیصد ذراع دید وجود داشته باشد اشکال ندارد اما در کوهستان بخصوص در زمستان از آنجا که ممکن است موجب ریزش بهمن شود و نیز در جنگل موجب برانگیخته شدن و خمله حیوانات درنده شود حرام است.
آیا گوزیدن درسفر با کشتی در دریا و رودخانه اشکال دارد؟
در قایقها و کشتیهای کوچک و متوسط بادبانی از آنجا که ممکن است شدت گوز موجب تغییر مسیر و گم شدن راه و برخورد به صخره ها بشود حرام است ولی در کشتیهای بزرگ بخاری و برقی اشکالی ندارد.
مسئله: ایا در هنگام شنا کردن میتوان گوزید؟
جواب: در شرایط عادی در هنگام شنا کردن در استخر و رودخانه بلا اشکال است ولی در مناطق خطرناکی که کوسه ماهی و کرکودیل و امثالهم زندگی میکنند گوزیدن جایز نیست زیرا ممکن است توجه آنها جلب شده و موجب خطران جانی شود. همچنین گوزیدن ورزشکاران در مسابقات المپیک جایز نیست چون باعث افزوده شدن سرعت ورزشکار شده و ممکن است دوپینگ محسوب شده و موجب اخراج برادر یا خواهر ورزشکار شود. 
مسئله: ایا گوزیدن در زیر آب اشکال دارد؟
جواب چنانکه در مسئله قبل گفته شد اگر موجب خطر بشود حرام است ولی اگر قصد بیهوش کردن و شکار ماهیان باشد اشکالی ندارد و اساسا در شرع انور بر این نوع صید ماهی تاکید خاص شده است. و شارع مقدس فرموده است: صید کنید ماهیان را با گوز و بخورید آنها را هر قدر که می خواهید و از یاد آخرت غافل مشوید.
ایا گوزیدن در هواپیما و بالن وموشک اشکال دارد؟
جواب:برای خلبانان و در کابین خلبانان اگر پنجره باز باشد بلا اشکال است ولی اگر پنجره بسته باشد چون ممکن است موجب بیهوشی خدمه و سقوط و هلاکت مسلمین بشود حرام است برای مسافران تا ارتفاع ده هزار پائی اشکال ندارد ولی بیشتر از آن و بخصوص خارج ازجو چون موجب ضربه زدن به لایه ازن می شود و نیزدر مسیر تردد ارواح مومنین و مومنات قرار میگیرد و وموجب بی احترامی است از گناهان کبیره است.
آیا گوزیدن در هنگام رعد و برق و گرد باد و توفان و بلایای ارضی و سماوی اشکال دارد؟
مکروه است و نباید در هنگم بروز آیات سماوی اسمانی بگوزند بلکه باید سر در گریبان تفکر کشیده و به ضعف خود و قدرت صانع دل را معطوف بدانند.
سئوال: ایا مسلمان مومن اجازه دارد شخصا برای خودش بگوزد؟.
جواب: اگر ایجاد غرور نکند از آنجا که کار شرع مبنایش سهولت و آزادی در کار مومنین و مومنات است بلا اشکال است.
سئوال: ایا مسلمان مومن حق دارد گوز خود را در شکم حبس نماید.
جواب: خیر جایز نیست وضایع کردن ارج و احترام ریش روحانیت است و کفاره دارد.
سئوال: اگر گوزی در شکم مسلمانی سقط شود چه باید کرد؟
جواب: پس از دفع گوز مرحوم شده باید آن را در فاصله یکمتری مزار فقهای جامع الشرایط دفن نمود.
سئوال:آیا گوزیدن دسته جمعی اشکال دارد؟
جواب موافقان نظام می توانند در جلسات کوچک و بزرگ و میتینگها و تظاهرات بخصوص در سخنرانیهای مقام معظم ولایت دسته جمعی بگوزند و بر این مسئله تاکید شده است ولی گوزیدن دسته جمعی مخالفان نظام و اپوزیسون داخل و خارج کشور ممنوع است.
آیا برای کسانی که گوزبند شده و از نعمت گوزیدن محرومند در آوردن صدای گوز با دهان یا دست و زیر بغل اشکال دارد؟
از آنجا که امراسلام و شارع بر سهولت در کار برای مومنین و مومنات است برای ناتوانان از گوزیدن این امر با اجازه شارع مقدس جایز است. همچنین ناتوانان از گوزیدن امکان عقد قرارداد واستخدام موقت یا دائمی کسانی را دارند که بجای انها بگوزند و پاداش این کار از لحاظ معنوی برای فرد ناتوان در نظر گرفته میشود.
سئوال: ایا کسی که از نعمت تولید گوز محروم است میتواند گوز فرد دیگری را به فرزند خواندگی قبول کند.
جواب: اگر مومن و مسلمان بوده و به تقوی و سلامت اخلاق موصوف باشد می تواند و گرنه نمی تواند.
سئوال: اگر کسی گوزی را مورد تجاوز قرار دهد چه باید کرد؟
جواب: اگر مسلمانی مجرد گوزمونث مسلمان مجردی را چه آن مسلمان مرد باشد یا زن مورد تجاوز قرار دهد . سی ضربه شلاق می خورد و توبه میکندولی اگر فرد متاهلی گوز متاهلی را از دبر یا قبل مورد تجاوز قرار دهد و شاهد عادل بر آن گواهی دهد  و گوز از زمره گوزهای مذکر باشد فرد متجاوز به جرم لواط  سنگسار و گوز آزاد میشود ولی اگر گوز مجردی فرد متاهلی را چه زن و چه مرد مورد تجاوز قرار دهد در اینصورت گوز سنگسار ومفعول آزاد میشود.
سئوال: در هنگام جنگ ایا رزمندگان اسلام می توانند از گوزهائی که به اسارت در آورده اند استمتاع حاصل کنند.
جواب: گوزهای اسیر  در جبهه حکم اسیر جنگی را دارند . گوزهای نر را میتوان کشت یا فروخت و از گوزهای ماده از نه سال به بالا میتوان بر اساس کتاب و سنت استمتاع حاصل نمود.
سئوال:ایا خرید و استفاده از ابزارهائی که صدای گوز تولید میکنند اشکال دارد؟.
جواب: مستحب است که گوز به طور طبیعی داده شود و استفاده از این ابزارها که مصنوعا تولید گوز نموده و بنیاد طبیعی شرع را لطمه میزنند مکروه است و در برخی موارد حرام می باشد.
سئوال:آیا تقلید صدای گوز دیگران اشکال دارد؟
جواب: تقلید گوز مسلمان توسط مسلمان بلا اشکال است اما تقلید گوز کفار توسط مسلمانان از انجا که مبانی فرهنگ سنتی و شرعی را تضعیف نموده و باعث رواج فرهنگ استکباری میشود حرام و ممنوع است.
مسئله نهم: ایا مرد یا زن میتواند از همسرش بخواهند که برای او بگوزد؟
جواب: اگر در هنگام عقد زن قبول کرده باشد اشکال ندارد واگر نه زن می تواند در ازای گوز اجرت زحمت خود را طلب کند اما در باره زن غیر عقدی مرد می تواند به هر اندازه که می خواهد طلب گوز کند و زن غیر عقدی باید در صورت طلب مرد بگوزد وگرنه مسئول است و مورد باز خواست قرار خواهد گرفت. در مورد طلب گوز زن از همسرش، از انجا که شارع مقدس علیرغم تبلیغات مخالفان نظام که اسلام را زن ستیز میدانند، اسلام تمامی حقوق اصلی را برای زنان در نظر گرفته ، مرد در صورت طلب گوز همسرش از او، باید مجانا و بهر تعداد که زن طلب کند برای او بگوزد. تاکید شده است حتی در صورت اشتغال به کار باید طلب مرخصی نموده و برای همسر خود بگوزد تا رضایت او کسب شود.
سئوال: ایا مرد مومن مسلمان می تواند از همسرش تقاضا کند که صدای گوز زن یا دختر همسایه را تقلید کند و مثل او بگوزد؟.
اگر این مسئله بخاطر تحریک شهوانی بوده باشد حرام است در غیر اینصورت با رضایت زن بلا اشکال است. اما اگر زن از همسر خود تقاضا کند که مثل مرد  یا پسر بالغ همسایه بگوزد  حد زنای غیر محصنه بر او جاری شده و اضافه بر آن باید سی ضربه شلاق را متحمل شود.
مسئله دهم: اگر زنی در شب جمعه در جواب درخواست مرد برای انجام جماع بگوزد چه باید کرد؟
جواب: تذکر داده شود و در صورت تکرار عمل زن باید بدون پرداخت مهریه  و پس از خوردن سی ضربه شلاق مطلقه شود.
مسئله یازدهم: گوزیدن در هنگام جماع ایا اشکال دارد؟
در هنگام جماع از آنجا که موجب ضعف قوای مرد و زن میشود اشکال دارد اما پس از پایان جماع مستحب است که مرد و زن بر پهلوی راست دراز کشیده  سه بار بگوزند.
مسئله دوازدهم: گوزیدن در هنگام انزال ایا اشکال دارد؟
جواب: گوزیدن در هنگام انزال  و منعقد شدن نطفه باعث کر شدن  و کچل به دنیا آمدن جنین میشود و حرام است.
سئوال: در هنگامی که زن آبستن است ایا می تواند بگوزد؟
جواب: باعث کودن شدن طفل میشود واز درس و تحصیل باز خواهد ماند و در آینده شیپورچی خواهد شد؟ بنابراین جایز نیست.
 سئوال: ایا در هنگام آبستن بودن زن گوزیدن شوهر در بستر اشکال دارد؟
باعث وحشت جنین و هفت ماهه به دنیا آمدن او و گاه موجب لوچ شدن و در مواردی زهره ترک شدن جنین میشود و حرام است.
سئوال: آیا در حالت جنابت و حالت استحاضه میتوان گوزید.
جواب: بل توجه به اهمیت و احترام گوز در شرع مقدس بهتر است پس از غسل و پایان استحاضه بگوزند.
مسئله  : حد گوزیدن چه اندازه است
جواب: تا جائی که موجب ضرر و زیان به منطقه خروج و اسفنکترها  نشود و با نیت خیر و تقویت مبانی نظام انجام شود حد خاصی ندارد در غیر اینصورت باید اعتدال رعایت گردد و از روی لهو و لعب انجام نشود.
سئوال: با توجه به اهمیت گوز چرا گوز وضو را باطل میکند؟
جواب: همین مسئله خود بر اهمیت گوز و افضل بودن آن بر وضو تاکید دارد زیرا این گوز است که میتواند وضو را باطل کند ولی وضو نمی تواند موجب بطلان گوز شود.
مسئله  : در مورد گوزیدن در خارج ازکشور چه باید کرد؟
جواب: باید با اطلاع سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان، انجام شود و اگر با رعایت اقتصادی و بر باد ندادن منابع اسلامی در خارج کشور و تضعیف بنیه جمهوری اسلامی نباشداشکالی ندارد و گرنه در صورت اسراف در بازگشت باید اطلاع داده شود و بررسی گردد.
مسئله : ایا گوزیدن در انتخابات و هنگام دادن رای اشکال دارد؟
جواب: اگر رای به کاندیدای مورد نظر مقام معظم رهبری باشد اشکال ندارد ولی اگر به کاندیدای دیگری رای داده شده است گوزیدن مستوجب مجازات شرعی و تعقیب قانونی است.
سوال: آیا گوزیدن در میان رهنمودهای مقام عظمی رهبری اشکال ندارد؟
جواب: در صورتی که برای تصدیق فرمایشات معظم اله باشد ثواب اخروی نیز دارد .
سئوال: در چه روزها و شبهائی بر افضل بودن گوزیدن تاکید شده است؟
جواب: گوزیدن در شب تولد و وفات امام خمینی و امام خامنه ای، ودهه فجر، فضیلت خاصی دارد و بر وجوب آن تاکید شده است در بقیه ایام بسته به استطاعت مومنین و مومنات داشته و در پاره ای موارد  بجز ایام خسوف و کسوف و نیز اولین روز و آخرین روز سالهای کبیسه ،مستحب است
سوال: ارتباط گوز با شقیقه چیست؟
جواب: ارتباط از نوع ثبوتی است پس کسانی که کمتر میگوزند کمتر به عارضه سردرد دچار میشوند و این مسئله به شدت صدای آن نیز بستگی دارد که نباید بیشتر از 120 دسی بل باشد.
گوز فندقی چگونه گوزی است؟
گوز فندقی گوزی است که معمولا طلاب جوان و جمیل و تازه سال در یکی دو ماهه اول ورود به حوزه های علمیه به نشان سلامت مقاعد مبارک صادر میکنند و بر شنیدن آن تاکید شده است ولی مع الاسف عمر گوز فندقی کوتاه است و پس از چند ماه تبدیل به گوز گردوئی و سپس گوزترنجی میشود و امکان شنیدن آن به دلیل از کار افتادن و ازهم گسستن اسفنکترها به دلیل فشارهای درسی  و غیر درسی در حوزه، از دست میرود.
سوال: حکم افرادی که در توالتهای عمومی با صدای بلند میگوزند چیست؟
جواب: اگر بقصدخودنمائی باشد مکروه است و اگر قصد ارعاب دیگران باشد  حرام است وباید دیه بدهد که در این مورد باید به احکام دیه مراجعه شود اما اگر بی اختیار باشد باید شدت آنرا سنجید که اگر بیش از 120 دسیبل بود مستوجب جریمه و حبس تادیبی  است  .
سوال:  عده ای همراه با گوزیدن ، می چسند . چه حکمی متوجه این افراد است؟
جواب: جایز نیست  و التقاط در اسلام جایز نیست و بهتر است تفکیک شوند.
سوال: اگر گوزنده هنگام گوزیدن متوجه شود که اسهال بوده است چه باید بکند؟
جواب: شورت خود را تعویض کند .
سوال: گوزیدن عروس در مراسم خواستگاری چه حکمی دارد؟
جواب: اگر به قصد خودنمائی باشد حرام است اما اگر میخواهد با این عمل خواسته ای را به گوش مادر خویش برساند اشکال ندارد اما احوط آن است که آهسته بگوزد.
سوال:  گوزیدن متواتر در زمان تماشای سخنان رهبر عظیم الشان  آیا اشکال دارد؟   
جواب:همانگونه که قبلا گفته شد اگر بقصد تایید فرمایشات معظم اله باشد ثواب بسیار دارد و این سئوال سئوالی ملی و مساله هفتاد میلیون نفوس کشور است.. نخوردن نخود باعث ترک این عارضه میشود
سوال:  اگر کسی به دلیل شنیدن صدای گوز دار فانی را وداع گوید، فی المثل  کسی کارمند بانک بوده اندکه متاسفانه براثر شنیدن گوز دار فانی را وداع گفته اند (مثلاهنگامی که یک خانم جوان جهت انجام امور بانکی به ایشان مراجعه میکند دفترچه حساب آن خانم به زمین می افتد و وقتی برای برداشتن دفترچه دولا میشود میگوزد و کارمند بانک در آن لحظه در حال نوشیدن چای بوده اند بر اثر شنیدن صدای گوز می خندند و قند در گلویشان گیر کرده بر اثر خفگی می میرند) آیا دیه ای متوجه بازماندگان آن مرحوم هست یا خیر؟
جواب: خندیدن به صدای گوز دیگران از بدترین اعمال است و ضمنا  کارمند بانک بر اثر اصابت گوز یعنی قتل عمد دارفانی را وداع نکرده اند بلکه علت وفات قتل غیر عمد به علت خفگی است که جزو پیامدهای خنده ی ناشی از شنیدن صدای گوز است . پس هیچ دیه ای متوجه  آن خواهر جوان نمی شود و بلکه اگر گوزنده محترمه شاکی می شدند که چرا کارمند بانک به گوز ایشان خندیده اند اولیای مرده میبایست رضایت ااین خواهر مومنه را جلب کنند.

احکام گوزیدن قسمت دوم
احکام گوزیدن (قسمت دوم) پاسخ به استفتائات رسیده
سوال:حکم آنها که به ريش رهبر و نمايندگان ايشان و حتی اوامر ايشان ميگوزند چيست؟
جواب: گوزیدن به ریش از اهم واجبات است که ترک آن موجب مرض بواسیر می شود بهتر است قبل از گوزیدن مقداری سنجد آب پز را تناول کند و قبل از انجام عمل "گوزش" مستحب است سه بار بگوید " یا ذالگوز من المقعد اتصل الی الریش الرهبر" یعنی ای گوز که از مقعد خارج می شوی به ریش رهبر وصل شو
سوال: گوزیدن در جمع دوستان چه حکمی دارد؟
جواب: گوزیدن واجب کفایی است یعنی اگر در جمعی تنها یک نفر بگوزد ؛ گوزیدن در جمع از گردن بقیه ساقط میشود، که فحوای آن این است که از آن پس در آن جمع نمی توان گوزید و آنرا به گردن دیگری انداخت
سوال: گوزیدن از چه سنی واجب می شود؟
جواب: گوزیدن به نوزادان پسر از چهارده ماهگی و به نوزادان دختراز نه ماهگی واجب است ، پس اگر ترک آنرا کرده باشد باید قضای گوز را بجا آورد و یا برای یک آخوند روزی سه بار بچسد و اگر خود استطاعت انجام آنرا ندارد بهتر است آنرا به دیگری بسپارد و یا هر پنج شنبه شب دو کیلو نخود برشته خیرات کند و یا در آش نذری نخود و لوبیای دیر پز بریزد
سوال:همسر بنده با صدای بسیار وحشتناکی می گوزد بطوریکه تاکنون چندین بار شیشه های منزل را عوض کرده ایم و چندین بار همسایه ها از این امر شکایت کرده و حتی یکبار پلیس 110 مشکوک به انفجار خمپاره گردید و منزل مارا تفتیش نمود. ادامه زندگی با چنین مردی چه حکمی دارد؟
جواب:اگر در عقد نامه قید شده باشد که همسر جنابعالی مبتلا به عارضه " خود گوز بزرگ کم بینی" است حق متارکه از شما ساقط و باید تمکین و مماشات نمایید . در کتاب " سیاست الاگواز الکبیره" که تنها مرجع علمی بررسی صوت ناشی از گوزیدن در بین علما است در باب بلندی صدای گوز تنها به این نکته اشاره شده است که صدای گوز نمی تواند از 120 دسی بل بیشتر باشد بطوریکه مستمعی که در پشت دروازه شهر تنها برج و باروی شهر را می بیند ، نتواند صدای آنرا بشنود. در این خصوص بهتر است ابتدا از میزان شدت صدای گوز همسرتان مطمئن شوید
سوال: آیا آروغ زدن که اصطلاح مدرن آن باد گلو است حرام است؟
جواب: اگر آروغ بدل از گوز زده شود اشکالی ندارد اما احوط آن است که قبل از آروغ زدن نیت کند مثلا بگوید " یک عدد آروغ می زنم برای رضای فلان و فلان " که بجای فلان و فلان می تواند نام یک آخوند را بیاورد. در" تذکره الاگواز فی المعاده الباز" آمده است که : هنگام شنیدن صدای آروغ بدل از گوز باید به شخص متعارغ (یعنی کسی که آروغ زده) بگوید
عافیت باشد تو را گوز گلو
دو سه تا آلو بخور جای هلو
سوال: اگر کسی نداند که در روز چند بار گوزیده چه باید بکند؟
جواب: بر هرشخصی که بسن تکلیف "گوزیدن"رسیده است واجب است که در طول شبانه روز هفت بار بگوزد . اگر سهوا فراموش کند که مثلا شش بار گوزیده یا هفت بار باید بنا را بر شش بگذارد و در یک لحظه سریعا دولا شود تا گوز هفتم را بجا آورد. شک بین هشتمین و هفتمین گوز باطل است و باید دوباره آنرا از ابتدا بجا آورد
سوال: حکم گوزیدن بی اختیار چیست؟
جواب: گوزیدن بی اختیار موجب صفای دل و جان است که اگر با صدای کمتری صورت پذیرد موجب تقرب بیشتر و کاهش ریا می شود . واجب سمعی است که شنونده ی" گوز بی اختیار" جلوی خنده خود را بگیرد
سوال: آیا گوزیدن به سخنان ریاست محترم جمهور نیز ثواب دارد؟
جواب: اسراف کردن گوز موجب تنگی سوراخ رزق می شود پس احوط آن است هنگام استماع سخنان ایشان فقط به چسیدن بسنده کند تا با بوی جوراب ایشان یکی شود
سوال: رئیس جمهور محبوب در یکی از سخنرانی های خویش فرمودند "
بنده جهت حمایت از گاوانی که بمن رای داده اند
 دستور دادم تا شیر گران شود..." - نقل به مضمون- در این لحظه بنده بصورت ناخودآگاه گوزیدم. چه حکمی مترتب بنده خواهد شد؟
جواب: اگراز ابتدا قصد کرده بودید که در میان سخنرانی ایشان بگوزید اشکال ندارد ولی باید سه نخود برشته کفاره بدهید . اما اگر از ابتدا نیت نکرده بودید مرتکب فعل حرام گشته و باید هفت بار از جلوی راهروی ورودی مجلس شورا عبور کرده و بگوزید و یا هفتاد مرتبه برای یک آخوند بگوزید و یا یک مرتبه برای هفتاد آخوند بگوزید
پایان احکام گوزیدن
از برادران و خواهران دینی و غیر دینی تقاضا می شود سوالات خود را با دفتر حضرت آیه العظمی ملا هادی سبزواری توسی ( حفظه الله تعالی ) در میان گذاشته تا سریعا جواب حاصل نمایند

۲ نظر:

ناشناس گفت...

Damet garm wagean ke ziba bood az in behtar nemishawad ahkame akhond ha ra formooleh kard.

ناشناس گفت...

شما خيلى با حال هستيد، ابتكار جالب و طنز زيبا نوشته ايد. برقرار و پاينده باشيد