یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۲توجه !برای آخرین بار تاکید میشود به غیر از کامنتهای توهین آمیز علیه شخصیتهای حقیقی، همچنین از امروز ده سپتامبر دو هزار و سیزده هیچ کامنتی بدون نام واقعی یا مستعار در وبگاه دریچه منتشر نمیشود.

هیچ نظری موجود نیست: