دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۲

دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار ؟م. ت. اخلاقیدوست یا دشمن  ؟
یا
روبه مکّار ؟
نامه صادقانه وشجاعانه محمّد نوری زاد،خطاب به خامنه ای"رهبر" را با دقّت خواندم:
به راستی کسی خبر دارشدکه خامنه ای یعنی"رهبر" تا حالا او را یعنی محمّد نوری زاد را "مزدور" ضدّ انقلاب خارج کشور یا عضو وزارت اطّلاعات یا سرویس امنیتی فلان کشور خطاب کرده باشد ؟
 یا
قلم به مزدان خودرا به نوبت بسیج کرده که در پای نوشتار او،یا در سایت های وابسته به "ولی فقیه"، محمّد نوری زاد را به فوش و امثالهم کشیده باشند ؟
یا
 در خیابان یا دم درب مسجد یا سینمائی به او گفته باشند:
پفیوز نابودت می کنیم، یا بند از بندت پاره می کنیم ؟
یا
مثلا اگر محمّد نوری زاد در زمان شاه زندانی بوده،بسیجیان"ولی فقیه"به فرمان رهبر،با هزار سند ومدرک مجعول یا غیر مجعول،پس از سالها اقامت در بیت رهبری،یک شبه کشف کرده باشند که او در زندان زمان شاه "توّاب، بریده،وووو"امثالهم بوده است ؟
یا
مثلا اگر محمّد نورری زاد از سرخلوص یا سادگی، چند بیتی در وصف ولی فقیه خامنه ای، زمانی  سروده باشد،حال که آینه در برابر چهره ولی فقیه"رهبر" گذاشته،او را شاعرکی مزدور خطاب کرده باشند ؟
یا
اگر روزی در روزگار اعتماد و"مرجعیت"،نوری زاد اعتماد کرده وبه رهبر خامنه ای جهت"تزکیه نفس"، مسئله یا مسائل خصوصی خانوادگی یا شخصی خود را به او گفته باشد،خامنه ای امروز دست در  گنجینه اسراراعتماد"مقّلدین" صادق یا ساده سابق خویش برده وجهت سرکوب شخصیتی آنها،آنرا عمومی کرده باشد ؟
یا
عضوی از خانواده نوری زاد،البته "ذوب شده" در مکتب ولایت را ،روانه کرده تا به او با کلمات"مستهجن"  آتشباری کرده باشد؟
ویا های دیگر ؟
به دنبال این "یا"های بی پایان، درخواست می شود :
حتما اگر کسی در سایت" رهبر خامنه ای" ویا دیگر سایتهای وابسته به او چنین نظرات یا مقالاتی را مشاهده کرد،به اطّلاع عموم برساند،تا کشف شود که این درد یکی دو رهبر نیست،بلکه درد هر آنکس است که همینکه پا به جاده رهبری"فردی مکتبی" گذاشت،چه در نیمه راه وچه در انتهای راه،آنچنان غرق در ولوله چاپلوسان و دور بشقاب چینها می شود،که دیگر گوشش خودکار،نه تنها به کسی "به گوش نیست"،بلکه به هر دوست منتقد جانسوز ودردمند،برچسب راحت"دشمن" را می چسباند.
آیا
محمّد نوری زاد به راستی چه رابطه ای با "رهبرخامنه ای"که بیش از گذشته ملّت را به دارمی کشد دارد؟
دوستی یا دشمنی ؟
یا خامنه ای این"روبه پیر"، هوشیارتر ومکارتر از آنی شده است که ما توان تصّورش را هم نداریم ؟

م- ت اخلاقی
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست: