چهارشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۳

فراخوان به اقدام فوری برای تضمین امنیت جانی پناهجویان ایرانی کمپ لیبرتی در عراق و تسریع انتقال آنها به کشورهای ثالث.

 فراخوان به اقدام فوری
برای تضمین امنیت جانی پناهجویان ایرانی کمپ لیبرتی در عراق و تسریع انتقال آنها به کشورهای ثالث.
علاقه مندان به امضاء این فراخون فوری، می توانند با ارسال یک ایمیل حاوی : نام و نام فامیل و کشور محل اقامت خود به ایمیل زیر تا تاریخ یکشنبه ٣٠ ژوئن ٢٠١٤ / ٨ تيرماه ١٣٩٣ نام خود را به لیست امضاء کنندگان فراخون بیافزایند.
ایمیل فراخوان
camplibertysos@gmail.com

فراخوان به اقدام فوری
موضوع: تضمین امنیت جانی پناهجویان ایرانی کمپ لیبرتی در عراق و تسریع انتقال آنها به کشورهای ثالث.
جناب آقای بانکی مون دبیر کل ملل متّحد
جناب آقای براک اوباما رییس جمهور ایالات متّحدهٌ امریکا

عالی جنابان
با توجه به اوضاع متحوّل و نا بسامان کنونی در عراق، با نگرانی شدید نسبت به سرنوشت حدود ۳۰۰۰ پناهجوی سیاسی ایرانی که در کمپ لیبرتی زیر نظر کمیساریای عالی ملل متّحد برای پناهندگان و تحت حفاظت دولت عراق موقتاً مستقر هستند و شماری ازأنان از اعضاء نزدیک خانوادهُ شماری از ما امضاء کنندگان این نامه می باشند، با این نامه توجه شما را به یک امر مبرم انسانی و موارد حیاتی ذیل جهت اقدام اساسی برای حفظ امنیّت آنان در برابر خطراتی جدّی و موجود که زندگی و جانشان را تهدید می کند به امید اقدام فوری برای پیشگیری از یک فاجعهُ جبران ناپذیر، جلب می کنیم.
نظر به این که پناهجویان مزبور تحت عنوان افراد حفاظت شدهُ کمیساریای عالی ملل متّحد برای پناهندگان در عراق و هم چنین دولت ایالات متّحده رسماً شناخته شده اند و به علاوه، بر طبق قراردادهایی با تک تک این پناهجویان هر یک جداگانه، مقامات مسؤول دولت ایالات متّحده ملتزم شده اند که تا استقرار نهایی آنان در یک کشور ثالث و امن از انان حمایت و حفاظت نمایند.
نظر به این که پناهخواهان مزبور بیش از ده سال است که منتظر تعیین تکلیف نهایی وضعیٌت خود و استقرار در یک کشور امن بوده اند، با توجه به شرایط خطرناک عراق و تشدید خطرات ناشی از جنگ گسترش یابنده، جانشان در خطر جدّی قرار گرفته است.
امضاء کنندگان این نامه. از شما، دبیرکل ملل متحد و شما مقام ریاست جمهوری ایالات متّحده، به عنوان دو مقام مسؤول، با یادآوری مسؤولیّت هایی که برای حفظ جان و آزادی این پناهخواهان پذیرفته شده است، با احترام و عنایت به تمام مشکلات، مصرّانه خواهان دخالت و به کارگیری تمام عوامل لازم و امکانات برای انتقال سریع و کامل آنان از کمپ لیبرتی به خارج از عراق و استقرار در محلّی امن که شرایط لازم امنیّت و جان انها را تاُمین نماید، هستیم.
از همین رو و نظر به وخامت شرایط، اضطراراً تا تعیین تکلیف قطعی:

- انتقال بیماران و زنان در اولوّیت قرار گیرد،
- تا انتقال آخرین نفرات باقی مانده در کمپ، به کشوری ثالث، اقدام لازم و مؤثر برای تاُمین امنیّت جانی سکنهُ کمپ لیبرتی صورت گیرد.
در پایان احتراماً یادآور می شود که مسؤولیّت تضمین حفاظت از جان و تاُمین امنیّت ساکنین کمپ لیبرتی علاوه بر دولت عراق، بنا بر تعهدّات مورد اشارهُ فوق، در صورت پیش آمد هر گونه تلفات احتمالی جانی و تراژدی انسانی، بر عهدهُ ملل متّحد و مقامهای دولت ایالات متّحده نیز می باشد و از این رو انتظار داریم اقدام اضطراری فوری و عاجل برای خروج این افراد از عراق به کشورهای امن ثالث به سرعت و به موقع انجام شود .
به تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی / ۳ تیر ماه ۱۳۹۳ شمسی
با احترام:
به تاریخ 24 ژوئن 2014 میلادی رونوشت:
آقای آنتونیو گوترس، کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان
خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد
آقای سلیل شیتی، دبیرکل سازمان عفو بین الملل
با احترام
امضا کنندگان:
وحید آبان، سوئد _ حمید آریا درابی، نروژ _ نعمت آزرم، فرانسه _ رضا آزموده، هلند _ فرهاد آسور، انگلستان _حمیدرضا ابراهیم زاده، آلمان _ مهرداد احسانی پور، آلمان _ مازیار احمدی، سوئد _ ایرج ادیب زاده، فرانسه _امیر اردلان، فرانسه _ حمید اشتری، انگلستان _ مسعود اشرف، سوئد _ حسن اعتمادی، سوئد _ کوروش
اعتمادی، سوئد _ محمد اعظمی، فرانسه _ روزبه امامی، آمریکا _ مهران امیراحمدی، نروژ _ بهمن امینی،فرانسه _ حمید امینی، انگلستان _ مرجان انصاری، دانمارک _ آرش ایروانی، آلمان _ مازیار ایزدپناه، فرانسه _اکبر ایل بیگی، هلند _ حیدر بابایی، هلند _ مهرداد باران، فرانسه _ کارین بارد، سوئد _ حسین باقرزاده، بریتانیا _فتحیه زرکش یزدی، بریتانیا _ هاله باقرزاده، آلمان _ عاطفه بانکی، نروژ _ محمد )جواد( ب د خش، فرانسه _ پیتربور بور، دانمارک _ فرامرز بهار، فرانسه _ کیان بهار، فرانسه _ شهلا بهاردوست، آلمان _ حبیب بهرمن، هلند _امین بیات، آلمان _ اکبر پویانفر، فرانسه _ امیر پیام )رادیو پیام(، کانادا _ محمد ترابی، آمریکا _ مهدی تقوایی،انگلستان _ منوچهر تقوی بیات، سوئد _ ابراهیم توانگر، انگلستان _ فرزانه پیروی، هلند _ حمید جاذب،انگلستان _ یوسف جاودان، آمریکا _ حسن جعفری، سوئد _ محمد جلالی)م.سحر(، فرانسه _سعید جمالی، سوئیس عاطفه جمشیدفر، نروژ _ محمد جندقی سمنان، آلمان _ جواد جواهری، فرانسه _ فروغ جواهری، فرانسه _دانش حامدی نژاد، کانادا _ رعنا حجّتی، فرانسه _ صوفی حسینی، فرانسه _ماری حسینی، فرانسه _ محمدرضاحسینی، آلمان _ مرتضی حمزه لوئیان، فرانسه _ حنیف حیدرنژاد، آلمان _ شهین حیدری، نروژ _ نریمان حیدری،سوئد _ مهدی خانبابا تهرانی، آلمان _ فاطمه خرسندی، انگلستان _ کمال خرسندی، انگلستان _ منصور خرسندی،انگلستان _ هادی خرسندی، انگلستان _ اسماعیل خویی، انگلستان _ صبا خویی، انگلستان _ فریبا دریانی، هلند _جاماسب داوودی، فنلاند _ رضا دقّتی، فرانسه _ سارا دونر، سوئد _ مورگان دونر، سوئد _امیر دها، انگلستان _
سارا دها، انگلستان _ محمد دهانی، سوئیس _ ماریکا دیبک، سوئد _ محمدرضا راعی، فرانسه _ احمد ر ناسی،فرانسه _ حسن روحانی، آلمان _ محمدرضا روحانی، بلژیک _ رضا زند، آلمان _ ویدا سامعی، فرانسه _ پروانه سجودی، فلاند _سودابه سجودی، سوئد _ فائزه سجودی، سوئد _ مریم سجودی، سوئد _ اکبر سیف، فرانسه _علی شاکری، فرانسه_ مصی شرافتی، فرانسه _ مجید شعبانی، نروژ _ مهین شکرالله پور، فرانسه _ مختارشلالوند، انگلستان _ افسر شمسی، فرانسه _ جهانگیر شیردل، آمریکا _ خسرو صبازاده، آمریکا _ ماریه صدرنیا،استرالیا _ بهزاد صمیمی، آلمان _ امیر صیاحی، سوئد _ حسن طالبی، سوئیس _ لونا طاهری، فرانسه _ موناطاهری، فرانسه _ جابر طایی سمیرمی، آلمان _ نینا طوبایی، کانادا _ محسن عبدالخانی، دانمارک _ رباب عبدالرحیمی، آمریکا _ جمال عظیمی، انگلستان _ _ احمدرضا عموزیدی، هلند _ محسن غفاری زاد، آلمان _ هادی غفوریان، هلند _ سپیده فارسی، فرانسه _ مهرداد فتحی، فرانسه_ مجید فراست، آلمان _ اختر قاسمی، آلمان _فرهنگ قاسمی، فرانسه _ مهناز قزللو، سوئد _ کریم قصیم، آلمان _ محمدعلی قلی گله، آلمان _ ایرج قهرمان لو،آمریکا _ همایون کاویانی، سوئیس _ رضا کریمی، سوئد _ علی کریمی، فرانسه _ زری یون کشاورز، فرانسه _یدی کوهی، فرانسه _ لیلی گلزار، هلند _ نادیا گوندرسن، سوئد _ نهضت لحنی، آلمان _ سمیّه لطیفی، انگلستان _تگ لیندبورگ، سوئد _ اینگمار لیندبوری، سوئد _ علی متین دفتری، انگلستان _ هدایت متین دفتری، فرانسه _راضیه متینی، سوئد _ نسرین مجدآبادی، سوئد _ آفرین محرّر، فرانسه _ ابراهیم محمّ درحیمی، انگلیس _ زهرامحمّدرحیمی، انگلستان _ سپهر محمّ درحیمی، انگلستان _ منوچهر محمّ درحیمی، انگلستان _حامد محمّدی، _ موسیمرزبان، سوئیس _ شمسی مشکوری، استرالیا _ لیلی مشکین، کانادا _ هوشنگ مشکین پور، آمریکا _ ایرجمصداقی، سوئد _ آویده مطمئن فر، کانادا _ احمد مقیمی، فرانسه _ محمدعلی مکن علی، فرانسه _ سیروسملکوتی، آلمان _ پرویز منعم، کانادا _ مژگان منقی، آلمان _ پرویز موسوی، سوئیس _ مجید موسوی، سوئد _مسعود مولازاده، انگلستان _ رضا مولائی نژاد، بلژیک _ فرهاد مهدوی، انگلستان _ میترا میرزا زاده، کانادا _س ید علی میری، سوئیس _ آرمان نجم، آلمان _ علی نعمت اللهی فرد، دانمارک _ ناهید نوبر، هلند _ احمدنورمحمّدی آبادچی، ایران _ مینا نوری، انگلستان _ اسماعیل نوری اعلا، آمریکا _ پرتو نوری اعلا، امریکا _احمد واحدی، نروژ _ اسماعیل وفا یغمایی، فرانسه _ امیر یغمایی، سوئد_ منصوره یغمایی، فرانسه _ مجتبی هاشمی خواه، آلمان _ انا هوگ کویست، سوئد _ پونتوس هوگ کویست، سوئد_ تومی هوگ کویست، سوئد _ فریباهشترودی، فرانسه _ آذر یوسفی ، فرانسه _ منصور یوسفی، نروژ

۱ نظر:

Reza Molaynejad گفت...

چه اقدام بجا و شایسته ای کردید خطر بسیار جدی است امیدوارم تمام دوستان و رفقا آنرا بسیار جدی تلقی کند و این تلاش شاید بتواند راهی برای خلاصی آن عزیزان از زندان لیبرتی فراهم آورد.

رضا مولائی نژاد--بروکسل