چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۲

پس بگیرید که ملعون بابی است نسیم شمال


نگاره: ‏س بگیرید که ملعون بابی است
داستان اینروزها و اینکه هر کس نفسی بر خلاف رسم مقاومت ملت ایران! میکشد بلافاصله به قپه اطلاعاتی بودن مزین میشود مرا بیاد شعر معروف نسیم شمال انداخت که هرکس حرف میزد میگفتند بابی است. ایا جلو رفته ایم ایا همان کلمه بابی نیست که به اطلاعاتی تبدیل شده.شعر را میخوانیم و کمی می اندیشیم.
(سؤال و جواب و تكفیر)

... خبر تازه دگر چیست در این گوشه‌كنار
یارو امروز چه می‌گفت میان بازار؟
"جان آقا سخن از نشر معارف می‌گفت
نقل مشروطه و از خرج مصارف می‌گفت"
پس یقین آن سگ بی‌دین عملش قلّابی است
ایها‌الناس بگیرید كه این هم بابی است
حسن آقای معمم به سرش دستار است؟
یا كه برداشته عمامه فرنگی‌وار است؟
"جان آقا چه دهم شرح كه حالش زار است
كلهش یك‌وجب و در یقه‌اش زنار است"
پس یقین آن سگ بدبین عملش قلّابی است
ایها‌الناس بگیرید كه ملعون بابی است
یارو از مسكو و تفلیس چه سوقات آورد
"جان آقا دو د‌و‌جین تلخی اوقات آورد"
صحبتش چیست به هر مزبله و ویرانه؟
"سخنش مدرسه و علم و قرائت‌خانه"
پس یقین آن سگ بدبین عملش قلّابی است
نشود لخت به حمام كه معلون بابی است
"گر نجس می‌شود از هیكل بابی حمام
چیست تكلیف من قهوه‌‌چی پیر غلام؟
تو برو باد، بخور تا برود تشویشت"
آخ آخ این چه كلاسیست كه تف بر ریشت
ای ملاعین خفه‌‌شو كار تو هم قلابی است
ایهاالناس بگیرید كه این هم بابی است‏پس بگیرید که ملعون بابی است
نسیم شمال
داستان اینروزها و اینکه هر کس نفسی بر خلاف رسم مقاومت ملت ایران! و زعیم عالیقدرمیکشد بلافاصله به قپه اطلاعاتی بودن مزین میشود مرا بیاد شعر معروف نسیم شمال انداخت که  صد سال قبل هرکس حرف میزد میگفتند بابی است. ایا جلو رفته ایم؟ ایا همان کلمه بابی نیست که به اطلاعاتی تبدیل شده. و همان بابی کشان سابق نیستند که اینبار منتقد کش شده اند؟شعر را میخوانیم و کمی می اندیشیم.
(سؤال و جواب و تكفیر)
... خبر تازه دگر چیست در این گوشه‌كنار
یارو امروز چه می‌گفت میان بازار؟
"جان آقا سخن از نشر معارف می‌گفت
نقل مشروطه و از خرج مصارف می‌گفت"
پس یقین آن سگ بی‌دین عملش قلّابی است
ایها‌الناس بگیرید كه این هم بابی است
حسن آقای معمم به سرش دستار است؟
یا كه برداشته عمامه فرنگی‌وار است؟
"جان آقا چه دهم شرح كه حالش زار است
كلهش یك‌وجب و در یقه‌اش زنار است"
پس یقین آن سگ بدبین عملش قلّابی است
ایها‌الناس بگیرید كه ملعون بابی است
یارو از مسكو و تفلیس چه سوقات آورد
"جان آقا دو د‌و‌جین تلخی اوقات آورد"
صحبتش چیست به هر مزبله و ویرانه؟
"سخنش مدرسه و علم و قرائت‌خانه"
پس یقین آن سگ بدبین عملش قلّابی است
نشود لخت به حمام كه معلون بابی است
"گر نجس می‌شود از هیكل بابی حمام
چیست تكلیف من قهوه‌‌چی پیر غلام؟
تو برو باد، بخور تا برود تشویشت"
آخ آخ این چه كلاسیست كه تف بر ریشت
ای ملاعین خفه‌‌شو كار تو هم قلابی است
ایهاالناس بگیرید كه این هم بابی است

۲ نظر:

علی گلستانی گفت...

آق اسماعیل با وفا ، ایول . خوب داری همه چیزو شیر توشیر میکنی که نشه بین نوکر رژیم که به مجاهدین فحش میده با غیر نوکر رژیم که به مجاهدین فحش میده فرق گذاشت .دس خوش داری باوفا.به این میگن استراتژی جبهه همبستگی علیه مجاهدین.منم پیشنهاد میکنم بالای سر دریچه بنویس:
همه با هم علیه مسعود رجوی.
موفق باشی با وفا

کور علی گفت...

‏1-‏ حرف "ی" با فتحه وحرف "ر" با کسره تلّفظ شود،تا نوشته زیر آهنگین شود.‏
‏2-‏ ‏"مسئل " با فتح س.وکسرء بر وزن مفعل،یعنی سئوال کننده .‏

چه کسی گفته سخن خلف مرام سر-هنگ ؟
چه کسی خارج از دایره ام کردست جنگ ؟
جنگ میان من و ملا ست ،دگر هیچ نیست
‏ خارج از دایره ام دشمن و" اخبار"چیست
منتقد یا که مسئل همه اش ساختگیست
ایهاالناس نکنید شک،طرف "اخبار"چیست